Hoppa över menyer

 Erikoiskemia os.931

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Medisiina D, våning 4

Kinakvarngatan 10, Åbo

Telefon

02 313 1931 avdelningen

Fax

02 313 3920

Postadress

VSSHP
Tykslab os.931
PL 52, 20521 Turku


 Erikoiskemia os.931

 • Ammattilaisille
 • Opiskelijalle
 • Lisätietoa

 

Osasto 931Erikoiskemia

Tarjoamme erikoiskemian ja molekyyligenetiikan laboratoriopalveluita Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ja muille sairaanhoitopiireille.

Erikoiskemian laboratoriossa os. 931 tehdään lasten ja aikuisten erikoissairaanhoitoon
liittyviä monipuolisia ja vaativia kemian tutkimuksia esim. immunokemiallisin,
kromatografisin ja elektroforeettisin menetelmin.

 

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Osasto 931erikoiskemia

Puhelinnumerot

Osastonhoitaja: (02) 3132931
Opiskelijavastaava: (02) 3131931
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi@tyks.fi

Aukioloaika ma-pe klo 7.00-15.00.

Syventävän jakson opiskelijat saapuvat ensimmäisenä aamuna klo 8.

Osasto 931:n henkilökunta osallistuu U-, A- ja T-sairaalan vuodeosastojen ja poliklinikoiden potilaiden verinäytteiden ja sydänfilmien ottoon. U-sairaalassa sijaitsee mm. lasten- ja naistentautienklinikat, joten näytteenotossa voi tutustua esim. vastasyntyneiden teho-osastoon ja harjoitella vastasyntyneiden ihopistonäytteenottoa synnytysvuodeosastolla.

Erikoiskemian työryhmissä tehdään lasten ja aikuisten erikoissairaanhoitoon liittyviä monipuolisia ja vaativia kemian tutkimuksia esim. immunokemiallisin, kromatografisin ja elektroforeettisin menetelmin.

Opiskelija pääsee biokemian syventävien jaksolla osastollamme tutustumaan:

 • immunokemiallisiin menetelmin (esim. AutoDelfia- ja Immulite-analysaattoreilla)
 • erilaisin kromatografisin menetelmiin (HPLC, TLC) sekä
  fotometrisiin mittauksiin (UV/ VIS-spektrometria)
 • elektroforeettisiin menetelmin sekä kvantitatiivisten proteiinien määrityksiin BN Prosec-analysaattorilla (nefelometri).
 • vuorokausivirtsanäytteiden käsittelyyn
 • tutkimusprojektinäytteiden käsittelyyn, lähetykseen ja säilytykseen
 • SASKE-osaston toimintaan

Erikoiskemian laboratoriossa työ on vielä pitkälti käsityötä pitäen sisällään tarkkuutta vaativaa manuaalista pipetointia Aseptiikka ja vahva laatuosaaminen ovat olennainen osa jokapäiväistä työskentelyä. Työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Asiakkainamme ovat kaikki yliopistosairaalat, muut sairaalat ja terveyskeskukset

Ennen työharjoittelujakson alkua opiskelijan olisi hyvä kerrata koulussa opittuja teoriatietoja ja tutustua sairaanhoitopiirin Perehdytysmateriaaliin, jonka tavoitteena on tehdä harjoittelusta mahdollisimman sujuvaa. Tutustu siihen huolellisesti ennen harjoittelusi alkua.

Tervetuloa mukaan oppimaan!

Vastuuhenkilöt

Vs hallinnollinen oh Jaana Nolvi
02 313 5930
Osastonylilääkäri Veli Kairisto
02 313 2899​​

Päivitetty: 29.9.2022 15:54