Hoppa över menyer

Tykslabs administration

Besöksadress
Kinakvarngatan 10, Medisiina D (MD7C), Åbo

Postadress
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,

Tykslab Administration
PB 52, 20521 Åbo

Biträdande överläkare, kundkontaktperson,  chef för ansvarsområdet Pia Leino, tfn 050 361 3186
Överskötare Maiju Manelius, tfn 050 4381 910
IT-chef Ari Törmä, tfn 050 435 8770
Specialplanerare Heli Heinonen, tfn 050 515 0072
Byråsekreterare Mirva Tuominen, tfn 050 383 4920
Byråsekreterare Laura Lankinen, tfn 050 466 7077
Byråsekreterare Johanna Hoikkala, tfn 050 410 3688

Päivitetty: 7.10.2021 15:21