Hoppa över menyer

 Allmänt

 Allmänt

  • Allmänt
  • För läkare och vårdpersonal
  • Mer information

Tykslab producerar kostnadseffektivt högklassiga laboratorietjänster för hälsovårdsenheter. Våra största kunder är enheterna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och hälsovårdscentralerna i Egentliga Finland. Vissa tjänster utförs också riksomfattande.

Tykslabs enheter är

  • Klinisk kemi
  • Hematologi
  • Utbildning och forskning.

Tykslab har i Egentliga Finland ett omfattande provtagningsnätverk med 29 provtagningsenheter.

​Kontaktuppgifter till Tykslab

E-post: fornamn.efternamn@tyks.fi

Kundkontaktperson

Biträdande överläkare Pia Leino, tfn. 02 313 3892

Kemi

Överläkare (vikarie) Pertti Koskinen 1.10.19-30.4.20 (överläkare Maria Raitakari tjänstledigt 1.10.19-30.4.20)
Överkemist Marja-Kaisa Koivula, tfn. 050 330 6317
Avdelningsöverläkare Pertti Koskinen, tfn. 02 313 1890
Avdelningsöverläkare Veli Kairisto, tfn. 02 313 2899
Biträdande överkemist Taina Katajamäki, tfn. 02 313 5989
Sjukhuskemist Hanna-Mari Pallari, tfn. 02 313 5904
Sjukhuskemist Tanja Savukoski, tfn. 050 440 1773
Sjukhuskemist Inga Hjelm, tfn. 040 723 4756 

Hematologi och Blodcentret

Avdelningsöverläkare Anri Tienhaara, tfn. 02 313 1997
Specialistläkare Timo Takala, tfn. 02 313 0939
Specialistläkare Tarja-Leena Penttilä, tfn. 02 313 0594
Specialistläkare Anna Linko-Parvinen, tfn. 02 313 8939
Sjukhuskemist Kaisa Kurvinen, tfn. 02 313 0413
Kemist Riikka Österback (1.11.19-31.1020), tfn. 02 313 9927

​Kemister inom regioner

Åucs Loimaa sjukhus, sjukhuskemist Tanja Savukoski, tfn. 050 440 1773
Åucs Salo sjukhus, sjukhuskemist Inga Hjelm, tfn. 040 723 4756
Åucs Vakka-Suomi sjukhus, biträdande överkemist Taina Katajamäki, tfn. 02 313 5989
Åbo stadssjukhus sjukhuskemist Inga Hjelm, tfn. 040 723 4756

IT, Laboratorium

IT-chef, överkemist Ari Törmä, tfn. 02 313 0164, 050 435 8770
Tillämpningsexpert Krista Merikukka, tfn. 02 313 0995, 050 344 0157
Tillämpningsexpert Anne Pinomäki, tfn. 02 313 0909, 050 438 3646
Tillämpningsexpert Tuija Lähde, tfn. 02 313 6341, 040 757 0665
E-post: TykslabAtk(a)tyks.fi

Medicinska forskningsprojekt

Läkare Annika Kouki, tfn 050 515 0310
Laboratorieskötaren Tuula Laukkanen, tfn 02 313 0518, Päivi Laine, tfn 02 313 1916 och Niina Seppälä, tfn 02 313 1931

Administrativa avdelningsskötare

Anna-Elina Lehtonen (Stamsjukhuset), tfn. 050 411 4431
Minna Mäkelä (Specialkemi avd., hematologis avd. och mottagning av provet) 
Kirsi Kaitanen (Åbo stad, Åbolands sjukhus), tfn. 050 438 3776
Maritta Jauhiainen (Hantverkaregatan, Kråkkärrets hälsostation)
Tiina Arvela (Vakka-Suomi, Vermo, Tövsala, Gustavs, Pyhäranta, Reso, Masku, Virmo), tfn. 050 363 9724
Tiina Heinonen (Salo, Pemar, Pernå, Halikko), tfn. 050 409 0427 
Irja Hieta (Loimaa, Alastaro, Oripää, Härkätie), tfn. 046 920 0637

Kontaktpersoner för studerande

Studerande inom bioanalytik
Laboratorieskötare Sari Pitkänen, tfn. 050 438 6123
Studerande inom medicin
Undervisningsskötare Pia Salmi, tfn. 050 358 3481

​Instruktioner i samband med laboratorieundersökningar finns i sjukvårdsdistriktets infobank.

Undersökningsguiden

Päivitetty: 16.7.2021 14:26