Siirry sisältöön

Hjärt- och toraxkirurgi

Hjärtkirurgi

Vi ansvarar för behandlingar inom hjärt- och toraxkirurgi. Dessa är huvudsakligen bypassoperationer av kransartärerna samt operationer av hjärtklaffar och aorta. Vi har dygnet runt beredskap för kirurgisk behandling av patienter som insjuknat akut.

Vi genomför årligen omkring 200 bypassoperationer och drygt 200 andra hjärtoperationer.  Vi kan även genomföra bypassoperationer med hjärtat igång utan hjärt-lungmaskin.

Förutom operationer med artificiell klaff genomför vi, i fall som lämpar sig, videoassisterat korrigeringar av mitralklaffen, varvid operationssåret (cirka 7-8 cm långt) är i högra sidan. Av mitralklaffsläckage kan 70-80 % behandlas genom att den defekta klaffen korrigeras. Även en del av läckande aortaklaffar kan behandlas genom att klaffen korrigeras.

Förmaksflimmer kan i utvalda fall behandlas torakoskopiskt genom kauterisering av avledningsbanor, ifall förmaksflimret inte reagerat på annan behandling. Åucs har varit först i Finland med att påbörja dessa behandlingar.

Aneurysm i nedåtstigande aortan har sedan år 2005 behandlats tillsammans med åtgärdsradiolog genom att sätta in nätrör via ljumsken istället för traditionell operation.

Toraxkirurgi

Inom toraxkirurgi kan vi vid god- och elakartade sjukdomar i lungorna erbjuda merparten av patienterna mindre påfrestande mini-invasiv kirurgisk behandling enligt nuvarande rekommendationer.  I samarbete med plastikkirurgerna behandlar vi tumörer och skador i bröstkorgen. Vi genomför årligen omkring 200 toraxkirurgiska åtgärder.

Päivitetty: 17.5.2016 13:18
Luotu: 8.9.2014 15:15

 Kontaktuppgifter

Tf. chef för ansvarsområdet
Vesa Anttila
Tfn 02 313 2204