Hoppa över menyer

 Bukkirurgi, urologi och blodkärlskirurgi

Kontaktuppgifter

Verksamhetsområdets ledning

Verksamhetsområdets chef
Arto Rantala
tel. 02 313 9551

Överskötare
Tarja Horn
tel. 02 313 1201

Sekreterare för verksamhetsområdets chef
Tarja Tapper
tel. 02 313 2200

Överskötarens sekreterare
Marjaana Voutilainen
tel. 02 313 2201

Växel

03 313 0000

Fax

02 313 2284

E-post

förnamn.efternamn@tyks.fi

Byråadress

ÅUCS Stamsjukhuset
Byggnad nr 7, 2:a vån.
Kinakvarngatan 4–8, Åbo 

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Bukkirurgi, urologi och blodkärlskirurgi

  • Presentation
  • Undersökning och utveckling

Skötare skötar patienten.Verksamhetsområdets ansvarsområden och avdelningar ansvarar för vården av buksjukdomar och urologiska sjukdomar.

Inom ÅUCS ansvarar vi för hela den specialiserade bukkirurgiska och urologiska sjukvården och för den internmedicinska gastroenterologiska öppna vården. Vi tar också hand om koordineringen av verksamheten vid kretssjukhusen. 

Vår kärnverksamhet utgörs av akutkirurgi samt diagnostik och behandling av cancersjukdomar. Av alla patienter som insjuknar i cancer inom sjukvårdsdistriktet diagnostiseras eller behandlas 43 % inom vårt verksamhetsområde.

Vi fungerar i stamsjukhusets T- och A-sjukhus samt Åucs Salo, Loimaa, Åbolands och Vakka-Suomi sjukhus.

Våra ansvarsområden

Våra avdelningar och polikliniker

Lean och kvalitet

Inom verksamhetsområdet har vi tagit i bruk SHQS-kvalitetssystemet för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Inom verksamhetsområdet används lean-tankesättet och med dess hjälp förbättrar vi patientens, de anhörigas och kundernas upplevelse vilket medför att verksamheten blir smidigare. Enheterna har effektiverat patientprocesserna och tagit i bruk bl.a. verktyget 5S i organisering av förråden, matris för dagligt ledarskap och administrationen utnyttjar ledarskaps matriser. På verksamhetsområdet finns kvalitetsutvecklare och lean-tankesättet används.

Patientsäkerhet

Inom verksamhetsområdet fungerar en aktiv mångprofessionell patientsäkerhetsarbetsgrupp, den behandlar aktuella ärenden som angår patientsäkerheten från en utvecklingssynvinkel av processen, vilket hjälper oss att kunna ta lärdom av våra misstag. Till arbetsgruppen hör skötar- och läkarepresentant från varje enhet och ledningen av verksamhetsområdet samt representation från sjukhushygien- och infektionsbekämpningsenheten, läkemedelsförsörjning och operationsenheterna. Som ordförande för arbetsgruppen fungerar specialläkare Päivi Helmiö och koordinatorn i patientsäkerhet, Weronica Gröndahl, fungerar som sakkunnig sekreterare.

Päivitetty: 14.2.2022 10:46