Hoppa över menyer

Bukkirurgiska ansvarsområdet

På området för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar kliniken för bukkirurgi vid Åucs för specialvården av sjukdomar i matsmältningskanalen både för brådskande och icke-brådskande fall. Utöver ÅUCS stamsjukhus finns operativ verksamhet även i Salo sjukhus. Dessutom anordnas poliklinisk verksamhet i sjukhusen i Loimaa och Vakka-Suomi. Vi vårdar även patienter med behov av specialexpertis från andra håll av Finland.

Läkare och två sjukskötare på bukkirurgiska ansvarsområdet.

Behandling av cancer i magområdet planeras och genomförs i ett tätt mångprofessionellt samarbete med läkare från olika specialområden, såsom onkologer, röntgenläkare, läkare specialiserade i interventionell radiologi samt med PET-centrumet. Behandlingarna planeras individuellt och man strävar till ett mini-invasivt närmande. Förutom diagnostiska undersökningar görs även krävande endoskopi, såsom ERCP-åtgärder, samt endoskopisk behandling av olika tumörer i matstrupen och matsmältningskanalen i endoskopienheten.

Päivitetty: 26.6.2020 10:43