Hoppa över menyer

Blodkärlskirurgiska patientens vård

Med undantag för åtgärder i cerebrala artärer samt hjärtkirurgi ansvarar blodkärlskirurgiska enheten för vård av patienter med artärsjukdom i sjukvårdsdistriktet.

Förutom öppen operation kan blodkärlskirurgisk vård även betyda endovaskulära åtgärder gjorda genom att punktera artären, t.ex. ballongutvidgning av artären. Röntgenläkaren utför dessa åtgärder men blodkärlskirurgen ansvarar för helheten av vården och patienten kommer till blodkärlskirurgiska avdelningen för åtgärden.

På blodkärlskirurgiska enheten är de vanligaste vaskulära sjukdomarna ateroskleros i benen, bukaortaaneurysm och halsartärförträngning.

I sjukvårdsdistriktet ansvarar verksamhetsområdet Neuro för åtgärder i cerebrala artärer och Hjärtcentret ansvarar för hjärtkirurgi (inklusive åtgärder i bröst-aorta).

Blodkärlskirurgiska enheten ansvarar även för vård av sjukdomar i venerna, förutom akut, djup ventrombos i nedre extremiteterna, dessa fall vårdas av det Medicinska verksamhetsområdet (internmedicin) och Åucs Akuten (jouren).

Den vanligaste vaskulära sjukdomen som vårdas på blodkärlskirurgiska enheten är venös insufficiens i nedre extremiteterna (åderbråckssjukdom).

I vårt sjukvårdsdistrikt har vården av patienter med sjukdomar i artärerna koncentrerats till Åucs stamsjukhus, där vårdas även alla patienter som har sjukdomar i venerna och som bor i Åbo eller i grannkommunerna.

Patienter som har sjukdomar i venerna och som bor i Loimaa, Salo, Nystad eller deras grannkommuner utvärderas och vårdas nära patientens bosättningsort i dessa tre städers sjukhus som lokal tjänst erbjuden av blodkärlskirurgiska enheten.

Största delen av patienter som har sjukdomar i venerna vårdas polikliniskt med endovaskulära metoder. I sjukvårdsdistriktet är öppna operationer av venerna koncentrerade till Åucs stamsjukhus och Salo sjukhus.

Päivitetty: 10.1.2022 15:13