Hoppa över menyer

 Verksamhet och kvalitet

 Verksamhet och kvalitet

  • Verksamhet
  • Kvalitet

Vanligaste operationerna och endoskopierna.PNG

År 2018 gjordes 7203 operationsåtgärder på verksamhetsområde 3, alltså kliniken för bukkirurgi och urologi. Andelen dagkirurgi var 30 %. Den moderna, mini-invasiva teknikens andel är ansenlig och växer fortfarande på verksamhetsområdet. Endoskopiska kirurgins andel är stor i borttagning av prostatan, blindtarmen och njuren samt bariatrisk kirurgi och vården av cancer i matstrupen, magen och tarmen. Mängden remisser ökar med 5 % årligen.

Kliniken för bukkirurgi och urologi 2018.

Tyngdpunkten i patientvården är i öppenvård-tjänsterna. Våra patienter är i allt högre grad äldre, multisjuka och många patienter har någon kronisk sjukdom eller cancersjukdom. Patienternas helhetsvård uppmärksammas för behandlingsmetoderna är såväl fysiskt och psykiskt tunga för patienterna trots att läkarvetenskapen och de tekniska hjälpmedlen utvecklas. Skötarmottagningar har inrättats för att ge patienterna kunskap och information om hur klara sig med sjukdomen. Vi fungerar aktivt i samarbete med föreningar och på bl.a. bukkirurgiska avdelningen finns kamratstöd-verksamhet.

​Patientnöjdhet

Resultaten av feedback från patienterna på verksamhetsområdet 2018

Feedback från patienterna på verksamhetsområdet.

För att kunna utveckla verksamheten är det viktigt med respons och därför samlar vi kontinuerligt patientrespons om vår verksamhet. Man kan ge feedback elektroniskt och med pappersblankett. År 2016 har lättanvända feedback-automater tagits i bruk i våra enheter. År 2018 kom det in 694 responser (QPro). År 2018 var medeltalet på patientresponsen 4,7 på en skala från 1-5. I den öppna responsen var andelen tack 47,5 %, andelen klagomål 18,5 % och förslag 7,7 %.

Därtill började vi i juni även samla in patientrespons via textmeddelande och vi fick 1706 st svar. Det allmänna vitsordet för servicen var 9,3 på en skala från 1-10

Päivitetty: 8.11.2019 12:29