Hoppa över menyer

 Neurocentrum

Kontaktuppgifter

Chef för verksamhetsområdet Jaakko Rinne
tfn. 02 313 5094

Överskötare Sari Johansson
tfn. 02 313 1701

Sekreterare till verksamhetsområdets chef Leila Laakso-Kantonen
tfn. 02 313 2700

Sekreterare till överskötare Jaana Tuominen

tfn. 02 313 2701

Klinisk vårdexpert
(svensk språkkoordinator)
Riitta Danielsson-Ojala
tfn. 050 438 1774

Adress

Åucs, T-sjukhuset, vån. 5, E-vingen
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo


Läkemedel för MS och andra immunmedierade neurologiska sjukdomar samtcoronavirus

 Neurocentrum

  • Presentation
  • Vetenskaplig forskning
  • Patientberättelse

Åucs Neurocentrum ansvarar för neurologisk, neurokirurgisk och blodkärlskirurgisk specialiserad sjukvård och jour samt för rehabilitering inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Patienter som fått störning i hjärnans blodcirkulation utgör vår största patientgrupp.

På våra avdelningar vårdas huvudsakligen jourpatienter.

Vårt ansvarsområde

Polikliniker

Avdelningar

Vi är med i flera nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utnyttjar kunskapen och kunnandet vi får från dessa i vårt patientarbete.

Ytterligare information om vår forskning finns på Åbo universitetets webbsidor (på finska).

Erfarenhetsexpert Risto Savolainen, ÅUCS Neurocentrum

"Fall från den kära sommarstugans tak hade allvarliga följder."

Risto föll från taket till sin sommarstuga och fick livsfarliga skador. Efter olyckan följde en lång intensivvårdsperiod. Det var först tre veckor efter olyckan som han överhuvudtaget fick veta att han säkert kommer att överleva. Efter rehabiliteringsperioden blev Risto sjukpensionerad. Nu vill han hjälpa andra i samma läge genom att berätta sin historia.

-Sex år efter olyckan har jag fortsatt med jobben som jag glöder för. Jag får saker och ting gjorda fastän jag inte går på arbete utan är pensionär. Alldeles först beslöt vi bygga en loftstuga dit på landet.

 

Närmare information om våra erfarenhetsexperter

Päivitetty: 17.8.2022 14:31