Hoppa över menyer

​Rehabilitering och behandling av patient med hjärnskada

Vi ansvarar för vård och behandling av krävande neurologisk och fysiatrisk rehabilitering på avdelning, multiprofessionell neurologisk rehabilitering, rehabiliteringsundersökningar samt sjukhusvård och poliklinisk behandling av hjärnskador som uppstått vid olycka.

 Avdelningar

Päivitetty: 10.2.2020 14:24

Chef för ansvarsområdet

Jussi Posti

Adress

Åucs, T-sjukhuset,
vån. 4, F-vingen
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo