Hoppa över menyer

 Medicinska verksamhetsområdet

​Kontaktuppgifter

Verksamhetsområdets ledning

 

Ledare för verksamhetsområdet Kaj Metsärinne
02 313 1006

Ledningens sekreterare
Terttu Keskinen
02 313 2000

Överskötare
Anne Laapotti-Salo
02 313 1001

Överskötarens sekreterare
Merja Kalve
02 313 4261

Överskötare      
Susanna Friman
02 313 2006,  0503649732
vikarie  Nina Jumisko
050 3649732

Överskötarens sekreterare
Elina Virtanen
02 313 2001

Fax

02 313 2030

Besöksadress
Åucs, byggnad 11 A, våning 4
Kinakvarngatan 4–8, Åbo.

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Medicinska verksamhetsområdet

 • Allmän presentation
 • Den vetenskaplig forskningen

Läkaren pratar med en patient på medicinska verksamhetsområdet. 

Inom Åucs medicinska verksamhetsområde ansvarar vi för specialiserad sjukvård och jour inom hudsjukdomar, lungsjukdomar, klinisk genetik, internmedicin och arbetsmedicin samt för kliniskfysiologiska, isotop- och PET-undersökningar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

På våra avdelningar vårdas huvudsakligen jourpatienter.

Polikliniker

Avdelningar

Vårt ansvarsområde

 • Akut internmedicin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Hematologi och enheten för stamcellstransplantation
 • Hudkliniken
 • Infektionssjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Klinisk fysiologi, isotop och PET
 • Klinisk genetik
 • Nefrologi och dialysbehandlingar
 • Reumatologi
 • Internmedicin
 • Arbetsmedicin

Kompetenscenter

 • Nationella Fabry-centret


Vi deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt. Informationen och kunnandet från detta utnyttjas i vårt patientarbete.

Kärnområden inom vår forskning:

 • Nationell PET-forskning
 • Förebyggande och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hjärtbilddiagnostik
 • Borrelios
 • Diabetes
 • Fabrys sjukdom
 • Hematologi och stamcellstransplantationer
 • Vårdvetenskaplig forskning
 • Hudsjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Behandling av inflammatoriska reumatismsjukdomar


Päivitetty: 4.2.2022 11:33