Hoppa över menyer

Palliativt center

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhus
A-vingen, våning 3
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1810, sekreterare
kl. 8–15

Palliativt center

Läkare och sjukskötare från Palliativt center.

Vid Åucs palliativa center vårdas patienter med obotlig, framskridande sjukdom. Målet för den palliativa vården är god symtomlindring och säkerställande av livskvaliteten för patienten. Målet är också att stöda patientens anhöriga.

Palliativa centret är öppet under tjänstetid. Vi erbjuder polikliniktjänster på specialistnivå och hjälper de olika enheterna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i frågor om palliativ vård och vård i livets slutskede.

Patienterna når mottagningen vid det palliativa centret med läkarremiss. Dessutom kan läkare och sjukskötare vid centret besöka patienter på de olika avdelningarna vid Åucs på vårdande läkares begäran.

Ansvarspersoner

Överläkare Outi Hirvonen, puh. 02 313 0884

Specialläkare Johanna Skyttä, puh. 02 313 9264

Avdelningsskötare Tuulikki Viljakainen, puh. 02 313 8244

Päivitetty: 3.6.2021 13:40