Hoppa över menyer

Seri-stödcentret hjälper sexualbrottsoffer

Läkare hålls händerna med patient.

Seri-stödcentret är vårdenheten på Åucs Kvinnoklinik för dem som utsatts för sexuellt våld.

Man kan komma till Seri-stödcentret direkt själv eller hänvisad via myndigheterna, ingen remiss behövs. Du kan ringa i förväg och fråga råd. Det är bra att komma till enheten så snabbt som möjligt efter incidenten, dock senast inom en månad. Det är också okej att ta din närmaste med som stödperson. Enheten betjänar personer av alla kön.

Sexualbrottsoffer har rätt till alla tjänster på Seri-stödcentret oberoende av om man gör en brottsanmälan eller inte. Tjänsterna är kostnadsfria. Seri-stödcentret är öppet dygnet runt även om vissa stödtjänster är tillgängliga endast dagtid.

”Sexuellt våld är till exempel trakasserier, tvång till förnedrande eller obehaglig sexuell handling, tvång till samlag, incest och våldtäkt”. (THL).

Seri-stödcentret erbjuder heltäckande tjänster:

  • psykiskt och socialt stöd för att komma över den traumatiska händelsen
  • rättsmedicinska undersökningar och provtagning
  • behövliga mediciner, vaccinationer och akut p-piller
  • plan för fortsatt vård
  • information om andra stödtjänster.

På stödcentret jobbar läkare, skötare, krisskötare, socialarbetare, sjukhuspastor och sexualrådgivare. Hela personalen är utbildad för att bemöta och stöda offer för sexuellt våld. Stödcentret samarbetar även med andra aktörer och kan hänvisa kunden till behövlig hjälp och stöd.

Päivitetty: 7.2.2022 13:18

 Seri-stödcenter

Åucs Fyrsjukhus


A-hissen, 6. våningen
Under tjänstetid: rum 20, mittemot hissen
Utanför tjänstetid: till höger, Kvinnoklinikjouren

Keramikfabrikgatan 5, Åbo

Postadress:

PB52/ 20251 Åbo

Telefon:

050 475 6108:
samtal 24/7
textmeddelande på vardagar

Tidsbokning och andra icke-akuta ärenden

vardagar kl. 8–15:30
seritukikeskus(a)tyks.fi