Hoppa över menyer

Fosterscreening – tidsbokning och förberedelser

Vänligen observera följande då du bokar tid till mottagningen:

  • att du fyllt i all aktuell förhandsinformation i iPana-tjänsten
  • att du har med dig ditt moderskapskort, elektroniskt eller på papper
  • att du har med dig ett identifikationsbevis/Kela-kort
  • att du inte har några smycken i naven eller på magen när du kommer till mottagningen
  • du kan ha med dig en vuxen stödperson

Det är viktigt att du är lite kissnödig när du kommer på besöket för att undersökningen skall lyckas väl (dvs. att du har lite urin i blåsan).

Ankomst

Moderskapspolikliniken finns på Åucs U-sjukhus 1. våning. Ingång dörr 3F i ändan på huset.
Förlossningsavdelningen och mammapolikliniken har samma ingång (se kartan nedanför).

Kom i god tid för det kan vara kö vid anmälan.

Ankomst- och parkeringsinformation samt karta hittas på vår nätsida.

All parkering på området är avgiftsbelagd. Betalning kan även göras via Easy Park – applikationen.
Karta om Mödrapoliklinikens ingång. Förklarat över bilden.

Om du inte kan boka tiden själv, eller om du har problem med tidsbokningen, ta då kontakt med Kvinnoklinikens kundtjänst 02 313 1000.

 

Polikliniken är en del av undervisningssjukhuset för vård- och medicinstuderande i olika faser av studierna.

Du kan hjälpa genom att ge ditt Biobank samtycke! Alla prov kan ge värdefull forskningsinformation som stöder utvecklingen av vården.

Päivitetty: 13.10.2020 10:14