Hoppa över menyer

​Information för infertilitetsklinikens patienter

Coronaviruset förorsakar symtom på luftvägsinfektion. On du har symtom på luftvägsinfektion och/eller om du varit utomlands under de föregående 14 dygnen, ska du inte komma till sjukhuset utan att ha anmält dig innan.  Vid behov kan vi sköta ditt ärende per telefon eller ändra din besökstid till polikliniken.  

Då coronavirusläget är lugnt i Egentliga Finland, mottas patienter till infertilitetspolikliniken normalt. 


Päivitetty: 30.6.2020 07:46