Hoppa över menyer

Anvisningar för Kvinnoklinikens patienter

Coronaviruset förorsakar symtom på luftvägsinfektion. On du har symtom på luftvägsinfektion och/eller om du varit utomlands under de föregående 14 dygnen, ska du inte komma till sjukhuset utan att ha anmält dig innan.  Vid behov kan vi sköta ditt ärende per telefon eller ändra din besökstid till polikliniken.  

Då coronavirusläget är lugnt i Egentliga Finland, mottas patienter till gynekologiska polikliniken normalt. 

Under den tid du ligger inne på avdelningen får två symtomfria personer besöka dig samtidigt, förutsatt att de inte varit utomlands under de föregående 14 dygnen.
Päivitetty: 30.6.2020 07:45