Hoppa över menyer

Anvisning för patienter med gynekologisk cancer

Coronaviruset förorsakar symtom på luftvägsinfektion. On du har symtom på luftvägsinfektion och/eller om du varit utomlands under de föregående 14 dygnen, ska du inte komma till sjukhuset utan att ha anmält dig innan.  Vid behov kan vi sköta ditt ärende per telefon eller ändra din besökstid till polikliniken.  Om du har svåra symtom som talar för coronavirusinfektion, ska du ta kontakt med hälsovårdscentralen.  

Cancerpatienternas behandling (inklusive operationer) sker på vanligt sätt enligt den plan som vårdande läkare uppgjort. 

Under den tid du ligger inne på avdelningen får två symtomfria personer besöka dig samtidigt, förutsatt att de inte varit utomlands under de föregående 14 dygnen.

Var noga med handhygienen.  Undvik alla onödiga möten och kontakter – detta är särskilt viktigt om du står på cytostatikabehandling. Päivitetty: 30.6.2020 07:44