Hoppa över menyer

​Patientanvisning för dig som är gravid

Uppdaterad 16.12.2020!

Coronasituationen i Åbo är i spridningsläge, varför vi har fr.o.m. 17.12.2020 infört nya restriktioner gällande besök på förlossnings- och BB-avdelningarna. Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på förlossnings- och barnsängsavdelningen. Besökstiderna för stödpersonerna på avdelningarna är inte begränsade. 

OBS! Besökare och inkommande patienter ska använda munskydd. Var och en har sitt eget munskydd med sig!

Coronaviruset orsakar infektionssymtom i luftvägarna. Om du har symtom i luftvägarna och/eller du har varit utomlands under de föregående 14 dygnen, kom inte oanmäld till sjukhuset. Om du har infektionssymtom på coronavirus eller du har hemma någon som har insjuknat i coronavirusinfektionen eller en person som har varit utomlands under de föregående 14 dygnen, ta kontakt med den egna rådgivningen/hälsovårdscentralen/mödrapolikliniken innan avtalade besök. Vid behov kan man sköta en del av ärendena per telefon eller ändra din polikliniktid. Ta kontakt med din hälsovårdscentral, ifall du har påtagliga symtom.

För närvarande realiseras familje- och förlossningsförberedelserna digitalt.

På mödrapolikliniken, på prenatala screeningsbesök, på förlossningsmottagningen och i förlossningssalen samt på polikliniska besök efter förlossningen följer man sjukhusets normala tillvägagångssätt, om du själv är symtomfri eller din(a) stödperson(er) inte har symtom som passar in på coronainfektion. På poliklinikbesök, i skedet då förlossningen startar och i förlossningssalen kan du ha med dig 1-2 symtomfria stödpersoner. Om barnet föds med kejsarsnitt, kan en stödperson närvara i operationssalen och på uppvakningsavdelningen som tidigare. 

Även på avdelningarna följer vi normala tillvägagångssätt. Under graviditeten då du är på avdelningen kan du ha två besökare, även det kommande barnets syskon kan besöka avdelningen. Efter förlossningen erbjuds familjerum enligt patientmängden. Man kan fråga om lediga familjerum efter förlossningen då man förflyttas till barnvårdsavdelningen. På barnvårdsavdelningen får stödperson(er) och bebisens syskon vara på besök kl.08.00-20.00 samt dessutom en extra besökare kl.18-19.  Stödperson(er), syskon och andra besökare kan inte komma till sjukhuset, om de har infektionssymtom eller de är i karantän p.g.a. coronavirus eller de har varit utomlands < 14 dygn före det planerade besöket.

Stödpersoner och besökare handleds i att tvätta sina händer, använda handdesinfektionsmedel och skydda sig då de kommer till och avlägsnar sig från sjukhuset, avdelningen och patientrummet. Man önskar att stödpersoner och besökare håller sig till samma utrymmen som föderskan.

 De gravida blir lätt utsatta för infektioner. Du tar väl hand om din handhygien och undviker onödiga möten. Enligt aktuella undersökningar orsakar inte coronaviruset medfödda skador. Coronavirusinfektionen påverkar inte förlossningssättet, om mammans tillstånd är bra. En mamma som har insjuknat i coronavirusinfektion kan amma.

Vi gör allt för att säkerställa en trygg förlossning och för att ge en familjecentrerad behandling.

Päivitetty: 4.2.2021 08:50