Siirry sisältöön

​Patientanvisning för dig som är gravid

Coronaviruset förorsakar symtom på luftvägsinfektion. On du har symtom på luftvägsinfektion och/eller om du varit utomlands under de föregående 14 dygnen, ska du inte komma till sjukhuset utan att ha anmält dig innan.  Om du har symtom på coronavirusinfektion eller om någon i ditt hem insjuknat i coronavirusinfektion eller vistats utomlands under de föregående 14 dygnen, ska du ta kontakt med den enhet som du avser besöka (rådgivning, hälsocentral, moderskapspoliklinik) innan du går på det avtalade besöket.  Vid behov kan vi sköta ditt ärende per telefon eller ändra din besökstid till polikliniken.  Om du har betydande symtom ska du ta kontakt med din hälsovårdscentral.  

Familjeförberedelserna och förlossningsträningarna verkställer vi fortfarande på distans. 

Du får ha med dig en följeslagare som är frisk (symtomfri) och som inte varit utomlands under de föregående 14 dygnen på poliklinikbesök, på besök för fosterscreening och på besök i förlossningssalen. Den symtomfria följeslagaren kan också vara närvarande under förlossningsinduktion och vid förlossning genom kejsarsnitt.

Under din graviditet och efter förlossningen under din tid på BB får två symtomfria personer besöka dig, förutsatt att de inte varit utomlands under de föregående 14 dygnen.  Familjerummen är tillsvidare inte i användning på barnsängsavdelningen. 

Stödpersonen och besökare instrueras i hur händerna tvättas och hur handdesinfektion och skyddskläder används, då de kommer in i sjukhuset, då de är på avdelningen och i patientrummet och då de avlägsnar sig från dessa utrymmen.  
Under förlossningen befinner sig stödpersonen i samma rum som föderskan; frekventering av de allmänna utrymmena på polikliniken och på avdelningen minimeras.  

Graviditet ökar risken för infektioner.  Var noga med handhygienen och undvik alla onödiga möten. Aktuell forskning tyder på att coronaviruset inte leder till fosterskador. Om mamman mår väl, inverkar inte coronavirusinfektion på förlossningssättet.  Mammans coronavirusinfektion inverkar inte på amningen. 

Vi gör vårt yttersta för att garantera en trygg förlossning och för att verkställa familjecentrerad vård under rådande undantagsförhållanden. Päivitetty: 30.6.2020 07:48