Hoppa över menyer

Här hittar du sammanställt kvinnoklinikens tjänster för väntande mammor och familjer före och efter förlossningen

Innan förlossningen:

Polikliniken för förlossningsrädsla

 • fungerar under normala omständigheter i förlossningssjukhuset, men under corona-begränsningarna via telefon.
 • barnmorskan ringer vid bestämd tid och samtalet är bokat för ca. 1 timme.
 • det är viktigt att förbereda en lugn stund för telefonsamtalet, t.ex. genom att fixa barnvakt åt äldre barnen.
 • också partnern/stödpersonen kan medverka vid mottagningen/samtalet via högtalare.
 • samtalet är gratis för familjen.

Efter förlossningen:

LYSY (Poliklinik för tidig hemgång)

 • är öppet fem dagar i veckan i U-sjukhuset, våning 10.
 • tiden till polikliniken bokas då familjen åker hem från sjukhuset.
 • menade för familjer som åker hem och fyller barnläkarens kriterier för 48h efter förlossningen.
 • vid mottagningen görs barnläkarens granskning, tas vasseu-prov och vid behov kan familjen få rådgivning av skötaren.
 • mottagningen är gratis för familjen.

KOPE (Poliklinikuppföljning efter hemgång)

 • finns i U-sjukhuset, 10 våningen, fyra dagar i veckan (mån, ons, tors och lör), vardagar kl. 9–17, lördagar kl. 9–16.
 • tiden bokas antingen vid hemfärd från sjukhuset eller via bb-avdelningens rådgivningstelefon.
 • vid mottagningen stöder vi familjens trygga hemgång då vårdtiden förkortas.
 • vid mottagningen följer vi upp, handleder och stöder hela familjen vid olika situationer inom två veckor från förlossningen.
 • mottagningen är gratis för familjen.

Amningspolikliniken

 • fungerar som samtalsmottagningar, på tisdagar och fredagar.
 • tid fås antingen genom remiss eller vid hemgången från bb.
 • vi reder ut om möjlig videomottagning I framtiden om pandemin fortsätter länge.

BB-avdelningens rådgivningstelefon

 • rådgivningstelefonens nummer 02 313 1300.
 • numret är vid användning mån–fre 8–15 och lör 9–15.
 • tjänsten möjliggör tillbakaringningsfunktion.
 • tjänsten är gratis för familjen.

Hemljusvård

 • fungerar varje dag (babyns ljusvård sker hemma, gulhetsvärdernas uppföljning sker vid sjukhuset).
 • menat för familjer som är på väg hem, men vars baby fortsätter i ljusvård eller för redan hemgångna familjer där babyn hamnar på nytt i ljusvård.
 • vid mottagningen görs en läkargranskning av babyn, handledning av hemljusvårde samt uppföljning av nyföddas gulhet.
Päivitetty: 17.7.2020 11:07