Hoppa över menyer

​Pga den rådande RSV-epidemin ber vi er artigast undvika att barn under skolåldern besöker BB-avdelningen (gäller också avdelningarnas hissaula-område).

RSV (respiratory syncytial virus) orsakar allvarliga andningsinfektioner speciellt hos barn under 6 mån och prematura barn. Den årliga RSV-epidemin har nu börjat.  Smittan kan förhindras med god handhygien och genom att inte låta snuviga och personer med sjuk hals besöka ert hem om ni har små babysar.

Under tiden epidemin är igång begränsar vi syskon under skolålder att besöka BB-avdelningen.

BB-avdelningarnas barnläkare Kalle Korhonen
Päivitetty: 12.11.2021 14:03