Hoppa över menyer

​Vetenskaplig forskning

Undersöktes under ett mikroskop.

Vi främjar forskning

Vi genomför vittomfattande forskningsarbete på olika områden inom obstetrik och kvinnosjukdomar. Därtill genomför vi mycket vårdvetenskaplig forskning.

Våra forskningsområden är bland annat

  • endometrios
  • gynekologisk cancer
  • HPV-undersökning
  • barnlöshetsundersökning (inklusive barnlöshet som beror på mannen)
  • hormonsubstitutionsbehandling (livskvalitet, sömn, kognition)
  • graviditetsdiabetes, graviditetsförgiftning och graviditetsillamående
  • framfall och urininkontinens
  • vårdvetenskaplig forskning (patientorienterade tjänster och patientens kraftresurser, vårdpersonalens resurser)
  • servicesystemsforskning

Kontaktinformation

Professor Päivi Polo
Forskning och undervisning
Tfn. 02 313 1305

Päivitetty: 6.9.2022 13:11