Hoppa över menyer

 Barn- och ungdomskliniken (TO8)

​Kontaktuppgifter

E-post

förnamn.efternamn@tyks.fi

Fax

02 313 1434

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset Keramikfabriksvägen 5, Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Svenskspråkig kontaktperson

sekreterare Anne Suominen
02 313 0803
annemargaretha.suominen(at)tyks.fi

 Barn- och ungdomskliniken (TO8)

  • Presentation
  • Vetenskaplig forskning
  • Donationer

Personal av Barn- och ungdomskliniken. 

​Vi står till tjänst för barn och unga under 16 år inom specialiteterna barnsjukdomar, barnkirurgi och barnneurologi.  Vårt verksamhetsområde är uppdelat i sex ansvarsområden:

  • Sjukvård för barn och unga (TO8A)
  • Sjukvård för nyfödda (TO8B)
  • Behandling av blod-och cancersjukdomar hos barn och unga (TO8C)
  • Barn- och ungdomskirurgi (TO8D)
  • Barnneurologi (TO8E)
  • Intensivvård för barn (TO8W)

Dessutom har Enheten för sällsynta diagnoser vid ÅUCS grundats år 2015 i inom vårt verksamhetsområde. Enheten befrämjar vården av barn- och vuxenpatienter med sällsynta diagnoser.

Till oss kan man söka sig från hela Finland på remiss av läkare.

Ledning för verksamhetsområdet

Heikki Lukkarinen. ​Chef för verksamhetsområdet
Heikki Lukkarinen
02 313 1400
​Tf. överskötare
Outi Tuominen
02 313 1401
Laura Elmnäinen. ​Sekreterare för verksamhetsområdets chef
Laura Elmnäinen
02 313 2400
Marja Raitmaa. ​Överskötarens sekreterare
Marja Raitmaa
02 313 2401
Riitta Blomqvist. ​Kontorssekreterare
Riitta Blomqvist
02 313 2403
Klinisk vårdexpert
Tiia Kankare
02 314 3821

 

Vår forskningsverksamhet sker i samarbete med Åbo universitets medicinska fakultet och pediatriken. Vår forsknings- och publiceringsverksamhet är mycket aktiv och även internationellt betydande.

Noggrannare presentationer av pågående forskningar hittar du på Åbo universitets sidor:

Mer information om forskningsverksamheten (på finska).

Nallebjörn med stetoskop.
 

Byggare Bob.Donationer

Med donationer kan vi förbättra patienternas trivsel på sjukhuset. Med dessa medel skaffar vi bl.a. böcker, tidningar, spel, pysselmaterial, televisioner och dvd-spelare.

Vi strävar efter att alla våra patienter skulle få ett gott och trevligt minne av besöket.

Med donerade medel har vi även kunnat förbättra vår utrustning, vilket inte alltid varit möjligt med budgeterade medel.

Mer information om donationer till barn- och ungdomskliniken fås av sekreteraren:
Riitta Blomqvist
02 313 2403
riitta-sisko.blomqvist(at)tyks.fi

Donationer kan du se här (på finska).

en flicka i rullstol använder en surfplatta, en vuxen sitter bredvid henne. 

Päivitetty: 15.2.2022 09:11