Hoppa över menyer

 Enheten för sällsynta diagnoser vid Åucs

Kontaktuppgifter

Koordinator

Specialistläkare, docent
Johanna Lempainen
harvinaisetver(a)tyks.fi
02 313 1438

Besöksadress

Åucs Fyrsjukhus, våning 2
Keramikfabriksgatan 5, Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Nyttiga länkar

HUS enheten för sällsynta sjukdomar

Harvinaiset -verkosto

HARSO Ry

EURORDIS (engl.)

NORD, USA (engl.)

 Enheten för sällsynta diagnoser vid Åucs

  • Allmänt
  • För patienter och organisationer
  • För yrkesfolk

Sjukvårdsdistriktet har grundat en enhet för sällsynta diagnoser vilken inledde sin verksamhet 27.5.2015. Enhetens uppgift är att utveckla och koordinera vården av personer med sällsynta diagnoser.

Vår målsättning är att se till att alla patienter med sällsynta diagnoser bereds möjlighet att få den bästa tänkbara vården för sin sjukdom enligt gemensam vårdpraxis.

Vårt arbetssätt grundar sig på tätt samarbete med patientorganisationer, enheter inom hälsovården och den offentliga förvaltningen, forskningsenheter och företag både på nationellt och internationellt plan.

Johanna Lempainen.Ansvarig koordinator för enheten är specialistläkare, docent Johanna Lempainen.  Administrativt sorterar enheten under Barn- och ungdomskliniken, men enheten koordinerar vården av såväl barn som vuxna.

Några poliklinikutrymmen har enheten inte utan syftet är att styra patienterna på basis av inkomna remisser till rätt vårdstig, där ett mångprofessionellt vårdteam tar ansvaret för patientens vård.  

Enheten för sällsynta diagnoser fungerar alltså som en koordinerande enhet, inte som en verksamhetsenhet med patientmottagning.

Undersökning och behandling

Sällsynta diagnoser

Enheten för sällsynta diagnoser fungerar alltså som en koordinerande enhet, inte som en verksamhetsenhet med patientmottagning. Dock utför enheten bedömningar av enskilda patienters sjukdomar i fall där ett multiprofessionellt team behövs. Vårdande läkare kan skriva remiss för sådana bedömningar.

Vi informerar on aktuella frågor på dessa nätsidor.

Ny enhet för sällsynta diagnoser inledde sin verksamhet vid ÅUCS
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, pressmeddelande 3.9.2015  

Personer med sällsynta diagnoser fick egen enhet vid ÅUCS 
Turun Sanomat 22.8.2015 

ÅUCS centraliserar vården av personer med sällsynta diagnoser 
Turun Sanomat 20.11.2014

Kort referat på Harso r.f:s hemsida 
Heikki Lukkarinen

För yrkesverksamma personer inom hälso- och sjukvården

Du kan nu remittera patienter som du misstänker kan ha en sällsynt diagnos för bedömning av arbetsgruppen för sällsynta diagnoser vid ÅUCS. Tillsvidare arbetar vi så att vi bedömer behovet av fortsatta utredningar på basis av sjukjournalsuppgifter. Därför är det viktigt att remissen är komplett och att alla väsentliga uppgifter om patienten biläggs.

Källor:

ÅUCS, Enheten för sällsynta diagnoser
Fyrsjukhuset MK2
PB52
20521 Åbo

Päivitetty: 14.2.2022 13:04