Hoppa över menyer

 Sjukvården av nyfödda

Kontaktuppgifter


Ansvarsområdeschef 
Liisa Lehtonen
02 313 0000

Koordinator för ansvarsområdet 
Nina Kallio
02 313 2508

Fax

02 313 2485

Besöksadress

ÅUCS,Fyrsjukhuset Keramiksfabriksgatan 5, Åbo

Postadress

PB 52, 20521, Åbo

Avdelningar och polikliniker

Polikliniken för utvecklingsuppföljning

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda

Modersmjölkcentralen

 Sjukvården av nyfödda

 • Allmänt
 • Vår personal
 • Forskning och skolning


På intensivvårdsavdelningen för nyfödda vårdar vi prematurer, nyfödda som behöver kirurgisk vård samt andra nyfödda som behöver intensivvård eller intensiv övervakning. Hos oss vårdas även små prematurer och sjuka nyfödda som behöver intensivvård från Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt samt från Åland.

På utvecklingsuppföljnings polikliniken uppföljs barnens uppväxt och utveckling efter hemförlovningen.

Modersmjölkscentralen levererar den donerade bröstmjölken till intensivvårdsavdelningen för nyfödda och till BB-avdelningarna. Därifrån levereras också spädbarnens mjölkersättningar för de som vårdas på barn och ungdomskliniken.

Våra läkare

Liisa Lehtonen.
​Liisa Lehtonen
MD, professor, specialist inom barnsjukdomar och neonatologi, avdelningsöverläkare, ansvarsområdeschef på ÅUCS Barn- och ungdomsklinik, Professor inom Pediatrik på Åbo Universitet. 
 • Specialområden: Prematurvård och dess utveckling, förbättrandet av prematurernas utvecklings prognos, familjecentrerad vård, kostnadseffektiv vård.
 • Publikationer: Prematurvård och utvecklingsprognos, Familjecentrerad vård, Prematurvårdens organisation, kolikbarn, Babyns sömn och beteende
Kalle Korhonen.
Kalle Korhonen
MD, specialist inom barnsjukdomar och neonatologi
 • Specialområden: återupplivning och akutvård av nyfödda, nyfödda på BB-avdelning, simulations-undervisning
 • Publikationer: Nyföddas lungsjukdomar
Helena Lapinleimu.
Helena Lapinleimu
MD, Docent, specialist inom barnsjukdomar och neonatologi, klinisk lärare
 • Specialområden: Prematura barns utvecklingsuppföljning, intensivvård för nyfödda, från utlandet adopterade barns hälsa
 • Publikationer: Små barns nutrition, uppväxt och förebyggande av hjärtsjukdomar, Prematurers tillväxt, uppföljning och hjärnans scanning, Adoptivbarns hälsa och välmående
Samuli Rautava.
Samuli Rautava
MD, Docent, specialist inom barnsjukdomar och neonatologi, klinisk lärare i barnsjukdomar(Åbo universitet)
 • Specialområden: Nyfödda barns näring, bröstmjölk, probioter
 • Publikationer: Betydelsen för hälsan av en tidig mikrobkontakt, Probioter, Förebyggande av allergier och infektioner i tidig ålder, Skyddsfaktorer i bröstmjölken
Hanna Soukka.
Hanna Soukka 
MD, Docent, specialist inom barnsjukdomar och neonatologi, simulations handledare
 • Specialområden: Nyföddas andning, återupplivning av nyfödda, simulerings undervisning
 • Publikationer: Fostrets och de nyfödda barnens lungors utveckling, andningsstödsformer.

Vårdpersonalens chef

Elina Hiltunen.
Elina Hiltunen 
Ansvarsområdets koordinerande skötare, avdelningsskötare, intensivvårdsavdelningen för nyfödda

 

​Intensivvårdsavdelningen för nyfödda på ÅUCS har långa traditioner av forskning inom vården av prematura barn. Vi har forskat vilka faktorer som påverkar de prematura barnens prognoser och utvecklat vården i enighet med resultaten av forskningarna för att förbättra deras prognos. Här presenterar vi våra mest omfattande forskningsområden.

 Nära samarbete med föräldrarna-skolningsprogrammet logotyp.Föräldrarnas närvaro påskyndar de prematura barnens återhämtning och förbättrar deras utveckling. Även växelverkan mellan förälder och baby förutsätter närvaro. Den tidiga växelverkan har en avgörande roll för babyns uppväxt- och utvecklingsomgivningen. Därför är det viktigt att bearbeta sjukhusens vårdmiljöer så att de stöder föräldrarnas närvaro och deltagande i deras barns vård, samt öka hudkontakten mellan förälder och baby. Vi har utvecklat Nära samarbete med föräldrarna-skolningsprogrammet (Vanhemmat Vahvasti Mukaan) för detta ändamål. Hittills har 12 sjukhus genomgått utbildningen och deltagarna har varit både från intensivvårdsavdelningar för nyfödda, förlossningsavdelningar och BB-avdelningar. Vi har kunnat genom forskning påvisa tydliga fördelar i varje sjukhus som deltagit i utbildningen. Föräldrarnas närvaro har ökat, känguruvården har ökat och mammornas depression har minskat efter att sjukhusen fått utbildningen. Vår forskning på intensivvårdsavdelningarna för nyfödda fungerar som grund för fortsatt utveckling och utvidgning internationellt.

SCENE logotyp.Vår vidsträckta internationella forskning fastställer skillnader i föräldrarnas närvaro, närhet och deltagande i vården (International Closeness Survey, SCENE) för under 35 graviditetsveckor födda prematurer på olika sjukhus. Deltagarna kommer från 25 sjukhus i 15 olika länder. Vi undersöker verksamhetsmodeller som stöder föräldrarnas närvaro, minskar på ojämlikheten samt utvecklar vården. 

I en gemensam LENA-forskning tillsammans med ÅUCS och Tallinns barnsjukhus undersöks vilken inverkan föräldrarnas kommunicerande med sitt barn har på prematurens språkliga utveckling.

PIPARI-forskningsprojektet logotyp.Syftet för utvecklingen inom prematurvården är att minska dödligheten och komplikationer, förkorta sjukhustiden och förbättra långtidsprognosen. Den multidisciplinära uppföljningsforskningens (PIPARI fr. 2001-) mål är att utreda både riskerna och de skyddande faktorerna för små prematurer. Vi har gjort omfattande undersökningar för de prematurer som varit med i PIPARI studien under många års tid. Hösten 2018 påbörjades undersökningar hos 17-åringarna. På basen av forskningsresultaten utvecklar vi vården och implementerar data vi fått även vid utvecklandet av det digitala uppföljningsprogrammet(Keskola-KAIKU) som påbörjats vid sidan om uppföljningsmottagningen.

NAVA logotyp.De prematura barnen behöver ofta respiratorvård eller andra former av andningsstöd. Det är möjligt att utföra en babyvänlig respiratorvård, där respiratorn följer babyns egna andningsförsök (s.k. NAVA-respiratorvård). Vi forskar i regleringen av andningsverksamheten och i olika former av andningsstöd i Baby Friendly Ventilation Study - forskningsgruppen. Vår forskning ger oss viktig information om hur vi kan optimera prematurernas andning under de veckolånga sjukhusvistelsen.

Päivitetty: 15.2.2022 09:12