Hoppa över menyer

 Bebivänligt andningsstöd för nyfödda

​Kontaktuppgifter

NAVA(a)tyks.fi

Utbildningskoordinator:

Docent, specialistläkare
Hanna Soukka
hanna.soukka(a)utu.fi

NAVA logotyp. 

 Bebivänligt andningsstöd för nyfödda

  • NAVA
  • Utbildning
  • Forskning

​En del nyfödda behöver stöd för sin andning. Detta kan bero på att lungorna inte är fullt utvecklade eller på någon lungsjukdom. Andningen kan stödas med respirator (ventilator), synkroniserad icke-invasiv ventilation, kontinuerlig övertrycksbehandling (nCPAP) eller högflödessyrgasgrimma (high flow grimma). Den nya NAVA-tekniken (Neurally Adjusted Ventilatory Assist) har på ett avgörande sätt förbättrat användningen av ventilationsstöd för nyfödda. I denna teknik registreras andningscykeln och ventilationen styrs av en elektrisk signal (EAdi-signal) från mellangärdet.

Ibland kan behovet av andningsstöd pågå i veckor, särskilt för prematurer. Andningsstödet väljs enligt barnets lungsituation. Då andningsstödet är optimalt, blir andningsarbetet lättare för barnet, tillväxten stöds och olägenheterna som andningsstödet förorsakar på lungorna och hjärnan minimeras.

Ett collage av tre bilder som visar vårdpersonal på jobbet och andningsstödutrustning.. 

​Baby Friendly Ventilation är en forskningsgrupp inom ÅUCS.  Gruppen har arrangerat internationella NAVA-kurser sedan år 2014. NAVA står för Neurally Adjusted Ventilatory Assist (neuralt anpassat andningsstöd).  Det gäller tvådagarskurser med både föreläsningar och klinisk praktik bedside (vid sängen) hos nyfödda på intensivvårdsavdelningen. På kurserna behandlas också patientfall som presenteras såväl av arrangörerna som av deltagare. Läkare och skötare från hela världen deltar, bl.a. från Japan, Sydkorea, Kina, Australien, Kroatien, Belgien, Norge, Sverige, Danmark, Estland och Finland. Feedbacken från kurserna har varit utomordentlig!

Läkare och skötare på kurserna.

Målsättningen för forskningsgruppen Baby Friendly Ventilation är att utveckla mer patientvänliga metoder för att stöda andningen hos nyfödda.  Gruppen arbetar inom intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid ÅUCS.  Där utreder man bl.a. följande egenskaper hos den nyfödda:

  • regleringen av andningsfunktionen
  • andningsarbetet som krävs av olika former av andningsstöd
  • inverkan av olika former av respiratorbehandling på barnets fysiologi
  • inverkan av läkemedelsbehandlingarna på andningsarbetet
  • inverkan av NAVA-andningsstödet på det kliniska vårdresultatet. 

Människans andningscentrum reglerar andningen genom elektriska signaler via nervbanor från hjärnan till mellangärdet. Principen för NAVA-ventilationsstöd grundar sig på kontinuerlig mätning av denna elektriska signal (den så kallade EAdi-signalen - Electrical Activity of the Diaphragm eller elektrisk aktivitet i mellangärdet).  För mätningen används en specialkonstruerad näsmagslang som kallas Edi-kateter.

EAdi-signalen förstärks, överförs i digital form och icke-önskade elektriska impulser från närmiljön filtreras bort.  I NAVA-ventilationstekniken signalerar denna nervbanebaserade (neurala) EAdi-signal att respiratorn ska prestera en ny utblåsning.  På detta sätt följer respiratorn patientens andning synkroniskt.  Patientens andningsfrekvens, inandningstid, tryck och andningscykelns slut kontrolleras också av NAVA-ventilationstekniken. Således fungerar patienten och respiratorn synkroniskt också gällande andningsdjupet och tidpunkten för andningscykelns slut.

Forskningsgruppen. 

Forskningsgruppen Baby Friendly Ventilation består av:

Med dr, neonatolog Vilhelmiina Parikka
Med lic, neonatolog Arata Oda
Prövningsskötare Heli Mäntylä
Docent Hanna Soukka
Professor Liisa Lehtonen

Publikationer

Soukka H, Parikka V, Lehtonen L. Kokemuksia NAVA-hoidosta Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolla. Finnanest 2015; 48(3): 239-241. 

Soukka H, Lehtonen L. Clinical Protocol: Neonatal ICU, Neurally Adjusted Ventilatory Assist, NAVA. Critical Care News 2013. 

Soukka H, Grönlund L, Leppäsalo J, Lehtonen L. The effects of skin-to-skin care on the diaphragmatic electrical activity in preterm infants. Early Hum Dev 2014; 90(9): 531-534. 

Parikka V, Beck J, Zhai Q, Leppäsalo J, Lehtonen L, Soukka H. The Effect of Caffeine Citrate on Neural Breathing Pattern in Preterm Infants. Early Hum Dev 2015; 91: 565-568. 

Soukka H, Parikka V, Lehtonen L. NAVA ventilation decreases the need of dexamethasone in extremely preterm infants. Abstract, PAS meeting 2016.

Parikka V, Soukka H, Lehtonen L. The effect of NAVA ventilation on the use of opioids in newborn infants. Abstract, PAS meeting 2017.

Oda A, Parikka V, Porres I, Lehtonen L, Soukka H. High flow nasal cannulae and nCPAP are effective in decreasing the electrical activity of the diaphragm. Abstract, PAS meeting 2017. 

Päivitetty: 28.5.2021 16:16