Hoppa över menyer

 Bebivänligt andningsstöd för nyfödda

​Kontaktuppgifter

NAVA(a)tyks.fi

Utbildningskoordinator:

Docent, specialistläkare
Hanna Soukka
hanna.soukka(a)utu.fi

NAVA logotyp. 

 Bebivänligt andningsstöd för nyfödda

  • NAVA
  • Utbildning
  • Forskning

​En del nyfödda behöver stöd för sin andning. Detta kan bero på att lungorna inte är fullt utvecklade eller på någon lungsjukdom. Andningen kan stödas med respirator (ventilator), synkroniserad icke-invasiv ventilation, kontinuerlig övertrycksbehandling (nCPAP) eller högflödessyrgasgrimma (high flow grimma). Den nya NAVA-tekniken (Neurally Adjusted Ventilatory Assist) har på ett avgörande sätt förbättrat användningen av ventilationsstöd för nyfödda. I denna teknik registreras andningscykeln och ventilationen styrs av en elektrisk signal (EAdi-signal) från mellangärdet.

Ibland kan behovet av andningsstöd pågå i veckor, särskilt för prematurer. Andningsstödet väljs enligt barnets lungsituation. Då andningsstödet är optimalt, blir andningsarbetet lättare för barnet, tillväxten stöds och olägenheterna som andningsstödet förorsakar på lungorna och hjärnan minimeras.

Ett collage av tre bilder som visar vårdpersonal på jobbet och andningsstödutrustning.. 

​Baby Friendly Ventilation är en forskningsgrupp inom ÅUCS.  Gruppen har arrangerat internationella NAVA-kurser sedan år 2014. NAVA står för Neurally Adjusted Ventilatory Assist (neuralt anpassat andningsstöd).  Det gäller tvådagarskurser med både föreläsningar och klinisk praktik bedside (vid sängen) hos nyfödda på intensivvårdsavdelningen. På kurserna behandlas också patientfall som presenteras såväl av arrangörerna som av deltagare. Läkare och skötare från hela världen deltar, bl.a. från Japan, Sydkorea, Kina, Australien, Kroatien, Belgien, Norge, Sverige, Danmark, Estland och Finland. Feedbacken från kurserna har varit utomordentlig!

Läkare och skötare på kurserna.

Målsättningen för forskningsgruppen Baby Friendly Ventilation är att utveckla mer patientvänliga metoder för att stöda andningen hos nyfödda.  Gruppen arbetar inom intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid ÅUCS.  Där utreder man bl.a. följande egenskaper hos den nyfödda:

  • regleringen av andningsfunktionen
  • andningsarbetet som krävs av olika former av andningsstöd
  • inverkan av olika former av respiratorbehandling på barnets fysiologi
  • inverkan av läkemedelsbehandlingarna på andningsarbetet
  • inverkan av NAVA-andningsstödet på det kliniska vårdresultatet. 

Människans andningscentrum reglerar andningen genom elektriska signaler via nervbanor från hjärnan till mellangärdet. Principen för NAVA-ventilationsstöd grundar sig på kontinuerlig mätning av denna elektriska signal (den så kallade EAdi-signalen - Electrical Activity of the Diaphragm eller elektrisk aktivitet i mellangärdet).  För mätningen används en specialkonstruerad näsmagslang som kallas Edi-kateter.

EAdi-signalen förstärks, överförs i digital form och icke-önskade elektriska impulser från närmiljön filtreras bort.  I NAVA-ventilationstekniken signalerar denna nervbanebaserade (neurala) EAdi-signal att respiratorn ska prestera en ny utblåsning.  På detta sätt följer respiratorn patientens andning synkroniskt.  Patientens andningsfrekvens, inandningstid, tryck och andningscykelns slut kontrolleras också av NAVA-ventilationstekniken. Således fungerar patienten och respiratorn synkroniskt också gällande andningsdjupet och tidpunkten för andningscykelns slut.

 

Forskningsgruppen Baby Friendly Ventilation består av:

Med dr, neonatolog Vilhelmiina Parikka
Med lic, neonatolog Arata Oda
Prövningsskötare Heli Mäntylä
Docent Hanna Soukka
Professor Liisa Lehtonen
Professor Juyoung Lee 

Publikationer

Soukka H, Lehtonen L. Clinical Protocol: Neonatal ICU, Neurally Adjusted Ventilatory Assist, NAVA. Critical Care News 2013.

Soukka H, Grönlund L, Leppäsalo J, Lehtonen L. The effects of skin-to-skin care on the diaphragmatic electrical activity in preterm infants. Early Hum Dev 2014; 90(9): 531-534.

Soukka H, Parikka V, Lehtonen L. Kokemuksia NAVA-hoidosta Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolla. Finnanest 2015; 48(3): 239-241.

Parikka V, Beck J, Zhai Q, Leppäsalo J, Lehtonen L, Soukka H. The Effect of Caffeine Citrate on Neural Breathing Pattern in Preterm Infants. Early Hum Dev 2015; 91: 565-568.

Soukka H, Grönlund L, Leppäsalo J, Lehtonen L. The effects of skin-to-skin care on the diaphragmatic electrical activity in preterm infants. Early Hum Dev 2014; 90(9): 531-534. (2.122)

Parikka V, Beck J, Zhai Q, Leppäsalo J, Lehtonen L, Soukka H. The Effect of Caffeine Citrate on Neural Breathing Pattern in Preterm Infants. Early Hum Dev 2015; 91: 565-568. (2.122)

Oda A, Parikka V, Lehtonen L, Soukka H. Rapid respiratory transition at birth as evaluated by electrical activity of the diaphragm in very preterm infants supported by nasal CPAP. Respiratory Physiology & Neurobiology 2018, 254: 1-4 https://doi.org/10.1016/j.resp.2018.09.009

Oda A, Lehtonen L, Soukka H. Neurally adjusted respiratory support can be used to wean infants with congenital diaphragmatic hernias off respiratory support. Acta Paediatr 2018; 107(4): 718-9.

Oda A, Parikka V, Lehtonen L, Porres I, Soukka H. Nasal high flow therapy decreased electrical activity of the diaphragm in preterm infants during the weaning phase. Acta Paediatr 2019 Feb;108(2):253-257. doi: 10.1111/apa.14485. Epub 2018 Jul 25.

Soukka H, Parkkola R, Lehtonen L. Brain growth in extremely preterm infants before and after implementing NAVA ventilation. Acta Paediatr 2021; 00: 1-3. https://doi.org/10.1111/apa.15749

Lee J, Parikka V, Lehtonen L, Soukka H. Backup ventilation during neurally adjusted ventilatory assist in preterm infants. Pediatr Pulmonol. 2021 Jul 26. doi: 10.1002/ppul.25583. Online ahead of print.

Lee J, Parikka V, Lehtonen L, Soukka H. Parent-infant skin-to-skin contact reduces the electrical activity of the diaphragm and stabilizes respiratory function in preterm infants. Pediatr Res. 2021 Jun 4:1-5. doi: 10.1038/s41390-021-01607-2. Online ahead of print.

Oda A, Parikka V, Lehtonen L, Azimi S, Porres I, Soukka H. Neurally adjusted ventilatory assist in ventilated very preterm infants: a crossover study. Pediatr Pulmonol 2021 Aug 26. doi: 10.1002/ppul.25639. Online ahead of print.

Piatek K, Lehtonen L, Parikka V, Setänen S, Soukka H. Implementation of neurally adjusted ventilatory assist and high flow nasal cannula in very preterm infants in a tertiary level NICU. Pediatr Pulmonol 2022.

Päivitetty: 9.3.2022 09:58