Hoppa över menyer

Expertserviceområdet

Vårt serviceområde producerar terapi-, expert- och hjälpmedelstjänster för patienter, Åucs verksamhetsområden, sjukvårdsdistriktets affärsverk samt andra samarbetsparter.

Våra serviceenheter är:

Största delen av vår personal är utspridd på Åucs verksamhetsområden.

Päivitetty: 17.10.2019 09:39
Luotu: 2.7.2014 18:12

 Kontaktuppgifter

Ledare för serviceområdet

Anja Kylävalli
Tfn 02 313 2795

Kansliet

Tfn 02 313 8658

Adress

Åucs, byggnad 2, våning 3.
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo