Restless legs- syndrom och andra rörelsestörningar under sömnen

Restless legs- syndrom är en av de vanligaste neurologiska störningarna. Symptom som förekommer är ofta en känsla av obekvämhet eller smärta i nedre extremiteterna, främst under kvällar och nattetid. Symptomen lindras av rörelser, därför kan man känna ett tvång att röra på benen. Ibland kan även symptom i övre extremiteter förekomma. Tvånget att röra på benen stör insomningen och gör det svårt att sova. Ibland kan symptom förekomma även dagtid, t.ex. under långa flygresor. Diagnosen görs på basen av de symptom patienten berättar om. Vissa läkemedel eller t.ex. graviditet kan orsaka symptom.

Mer information på finska

Yhdeksän kysymystä Levottomat jalat -oireyhtymästä