Narkolepsi

Narkolepsi är en sällsynt neurologisk störning som orsakar okontrollerbar sömnighet. Oftast insjuknar man som barn eller i ungdomsåldern. Narkolepsi orsakar okontrollerbar sömnighet dagtid. Nattsömnen hos narkolepsipatienter blir ofta splittrad och hallucinationer vid insomnandet kan förekomma. Sömnen kan också störas av sömnparalys då man tillfälligt under korta stunder inte kan röra på sig. Det finns två olika typer av narkolepsi. Till den vanligaste typen hör, förutom att man somnar okontrollerat, också så kallad kataplexi då man tillfälligt tappar kontrollen över sina muskler t.ex. då man skrattar. Idiopatisk hypersomni är en sömnstörning som är ännu mer sällsynt än narkolepsi, men som också orsakar behov av onormalt mycket sömn. Oftast är sömnbehovet 10-12 timmar per dygn. Till symptomen hör också så kallad "sleep drunkeness". Diagnosen fastställs genom att utesluta andra faktorer som kan orsaka sjuklig sömnighet, t.ex. psykiska och fysiska orsaker.