Sömnapné

Med sömnapné menas vanligtvis obstruktiv sömnapné där det förekommer andningspauser (apné) som varar minst 10 sekunder eller där andningen dämpas (hypopné) vilket beror på att de övre luftvägarna stockas helt eller delvis. Central sömnapné är en mer sällsynt form av sömnapné där luftvägarna hålls öppna men patienten lider av andningspauser på grund av en störning i centrala nervsystemet som reglerar andningen. Ofta har patienten också svår hjärtinsufficiens eller så har patienten haft en svår emboli i hjärnan.

Mer information

Lider du av sömnapné utan att veta om det? (obstruktiv sömnapné)

Videor på finska