Sömngång och parasomni

Med parasomni menar man sömnstörningar som kan uppträda under insomning, sömn eller uppvaknandet. Parasomnier indelas i parasomni under REM- sömn eller parasomni under NREM- sömn (icke- REM- sömn). Människan sover REM- sömn mest under morgonnatten och s.k. djup sömn (NREM- sömn) mest i början av natten. På grund av detta uppträder parasomnierna på olika tider av dygnet och är också olika till sin karaktär.

Av NREM- parasomnier är sömngång och pratande i sömnen de vanligaste symptomen. Dessa förekommer mest hos barn. Under dessa vaknar personen delvis och det kan vara svårt att skilja på vakenhet och drömmar.

Vid nattskräck kan man vakna skrikande och rädd. Ibland kan personen stiga upp och rusa runt och på så sätt orsaka farosituationer för andra personer.

NREM- parasomnier behandlas i första hand utan medicin. Det är viktigt att bli av med faktorer som stör uppbyggnaden av en normal nattsömn:

  • sömnbrist
  • mediciner som stör sömnen
  • användandet av rusningsmedel
  • störningar i dygnsrytmen som beror på psykisk eller fysisk ohälsa
  • andra sömnstörningar
  • stress

Normalt vilar alla våra muskler då vi sover men under störningar i REM- sömnen (Rapid eye movement sleep behaviour RBD) börjar personen agera ut sin dröm t.ex. slå och sparka. Om drömmen varit rolig kan personen skratta. Ofta kommer man ihåg dessa drömmar då man vaknar.