Störningar i dygnsrytmen

Den vanligaste störningen i dygnsrytmen hos arbetsföra beror på skiftesarbete och på störningar som orsakas av tidsskillnader då man reser. En störning i dygnsrytmen kan också vara tidig insomning (att man lägger sig tidigare än vad som anses socialt passande) eller framskjuten insomning (att man lägger sig senare än vad som anses socialt passande). Vanligtvis är det unga och sömnlösa som lider av förskjuten sömnrytm. Hos äldre är det vanligt med tidig insomning. Sömn- och dygnsrytmen kan också vara oregelbunden.

Den vanligaste störningen i dygnsrytmen hos arbetsföra beror på skiftesarbete och på störningar som orsakas av tidsskillnader då man reser. En störning i dygnsrytmen kan också vara tidig insomning (att man lägger sig tidigare än vad som anses socialt passande) eller framskjuten insomning (att man lägger sig senare än vad som anses socialt passande). Vanligtvis är det unga och sömnlösa som lider av förskjuten sömnrytm. Hos äldre är det vanligt med tidig insomning. Sömn- och dygnsrytmen kan också vara oregelbunden.