Hoppa över menyer

Åucs Sömn- och andningscenter

Kunskapscentrum för andningssvikt samt sömn- och vakenhetsstörningar

Lääkärit seuraavat potilaan unta näyttöpäätteeltä.

 

Sömn- och andningscentret vid Åucs planerar, koordinerar och utvecklar diagnostiken och vården nationellt för andningssvikt och sömn- och vakenhetsstörningar. Centret ordnar också skolning för yrkesutbildad personal samt främjar aktivt forskning. Centret samarbetar med andra universitetssjukhusdistrikt.

Centret strävar efter att vårdpraxisen och vårdkvaliteten skall vara enhetlig oberoende av patientens hemort, samt att förkorta tiden för tillgång till vård.

Verksamheten för Sömn- och andningscentret vid Åucs är stadgad i en förordning som trädde i kraft 24.8.2017. Till centret hör förutom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt också Satakunda och Vasa sjukvårdsdistrikt samt Åbo universitet. Sömn- och andningscentret är en del av ett nordiskt nätverk, The Nordic Sleep Centers of Excellence Network (NORSE).

Päivitetty: 5.10.2022 10:27

Styrgruppens ordförande
sjukhusdirektör
Jyrkkiö Sirkku
sirkku.jyrkkio(a)tyks.fi

Koordinerande direktör
prof. Tarja Saaresranta
tarja.saaresranta(a)tyks.fi

Koordinator  Nina Vahlman-Sario
nina.vahlman-sario(a)tyks.fi

Koordinerade sjukskötare
Susanna Aalto
susanna.aalto(a)tyks.fi