Siirry sisältöön

För patienten

Sömn- och andningscentrets verksamhet förbättrar vården och tillgången till behandling för patienter med sömn- och andningsproblem. Centret används för att utbilda personal och skapa nya vårdkedjor och vid behov organisera verksamheten bättre.

Kvaliteten på vården blir konsekvent oberoende av patientens hemort.

Patienterna har också bättre möjlighet än tidigare att delta i vetenskaplig forskning och få tillgång till nya former av behandling om de så önskar.

Vårt mål är öppenhet, vilket på sikt innebär att vi berättar om väntetider för vård, patienttillfredsställelse och vårdkvalitet på vår webbplats. Via webbsidorna får patienten och anhöriga bättre information än tidigare om vilka faser hör till diagnostiken och vården samt vad som är att förvänta sig. 

Tillgång till behandling

Sömn- och andningscentret kan inte kontaktas direkt. För tillträde till behandling, kontakta till exempel din egen hälsovårdscentral eller arbetshälsovården.

Vid behov görs det därifrån en remiss i första hand till den enhet i ditt eget område som behandlar sjukdomen i fråga.

Vårdstigar

Andningssvikt eller andningsinsufficiens

Läs mer om Andningssvikt eller andningsinsufficiens.

Andningsinsufficiens och andningshjälpmedel

Videoita hengitysvajauksesta ja hoidosta 

Tietoa hengitysvajauksesta
Kaksoinpaineventilaattori- eli 2PV - hoito
Happihoito kotona
Lisähappi kodin ulkopuolella liikkumisen tueksi - lääkkeellinen happi, kevythappipullo
Lisähappi kodin ulkopuolella liikkumisen tueksi – lääkkeellinen happi, nestehappi

Potilasoppaita

 Vierellä matkallasi COPD 
 Vierellä matkallasi keuhkosyöpä
 Vierellä matkallasi keuhkofibroosi

Uni- ja vireystilan häiriöt

Videoita omahoidon tueksi

Mer information 

Lisätietoa 

Päivitetty: 12.5.2020 09:51