Hoppa över menyer

​Toiminta

Uni- ja hengityskeskuksen toiminta perustuu kansainvälisen mallin mukaiseen tapaan järjestää uni- ja vireystilahäiriöiden ja hengitysvajauksen diagnostiikkaa ja hoitoa.

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto perustivat verkostomaisesti toimivan osaamiskeskuksen vuoden 2018 alussa.

Keskuksen tehtävänä on tuottaa oikea-aikaista, näyttöön perustuvaa hoitoa oman alueensa potilaille. Lisäksi se tarjoaa valtakunnallisesti unilääketieteeseen ja hengitysvajaukseen liittyviä konsultaatiopalveluja ja koulutusta sekä harjoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta.

Keskuksessa toimii usean erikoisalan lääkäreitä, joilla on eurooppalainen, pohjoismainen tai Suomen Lääkäriliiton myöntämä unilääketieteen erityispätevyys.

Uni- ja hengityskeskuksessa voi suorittaa unilääketieteen erityispätevyyteen vaadittavaa palvelua.

Keskuksen tavoitteina on koordinoida ja kehittää

 • hengitysvajausta tai uni- ja vireystilahäiriöitä sairastavien potilaiden hoitoa valtakunnallisesti
 • hoitoketjujen sujuvuutta
 • hoidon laadun mittareita
 • eri ammattiryhmien osaamisvaatimuksia
 • eri ammattiryhmien opetusta ja koulutusta laaja-alaisella yhteistyöllä
 • alan tutkimusta ja tiedon siirtymistä nopeasti ja tehokkaasti potilastyöhön.

Tyksin tuottama hengitysvajauksen ja uniapnean diagnostiikka ja hoito on kansainvälisesti auditoitu vuonna 2015. Lausunnon mukaan toiminta on korkeaa kansainvälistä tasoa. Myös Tyksin kliinisen neurofysiologian tutkimusten laatu on akkreditoitu.

Pohjoismaissa on suunnitteilla unihäiriöihin erikoistuneiden keskusten akkreditointi, jonka etenemistä Tyks seuraa aktiivisesti.

Hoitoja useilla erikoisaloilla

Hengitysvajeen hoidon keskeisiä erikoisaloja

 • keuhkosairaudet
 • anestesiologia
 • neurologia 
 • lastenneurologia.

Uni- ja vireystilahäiriöiden hoidon keskeisiä erikoisaloja

 • neurologia
 • psykiatria
 • keuhkosairaudet
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • suu- ja leukasairaudet
 • kliininen neurofysiologia
 • nuoriso- ja lastenpsykiatria
 • lastenneurologia.  

Organisoituminen

Keskuksella on osa-aikainen koordinoiva johtaja ja osa-aikainen koordinoiva osastonhoitaja. 

Keskuksen toimintaa johtavat ohjausryhmä ja kliininen johtoryhmä.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Kliinisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii keskuksen koordinoiva johtaja Tarja Saaresranta.

Ohjausryhmän ja kliinisen johtoryhmän kokoonpanot

Strategia

 Tyks Uni- ja hengityskeskuksen strategia 2020-2021

Tyks Uni- ja hengityskeskuksen tutkimusstrategia 2020-2021

 

Päivitetty: 27.9.2020 15:11