Hoppa över menyer

Administration av Åucs Vakka-Suomi sjukhus

Koordinerande överläkare
Jonna Virtanen, tfn. 050 501 4817

Koordinerande överskötare
Riikka Maijala, tfn. 050 363 9761

Koordinerande överläkarens och koordinerande överskötarens sekreterare
Jaana Ekqvist, tfn. 050 520 3697

 

Polikliniker, avdelningsskötare   
Teija Leino, tfn. 050 569 4845

Dialys, biträdande avdelningsskötare
Minna Iivanainen, tfn. 050 363 9720

 

Patientbetjäningen, kontoret öppet från 7.45 till 15.00
byråsekreterare

Terttu Maimonen, tfn. 02 314 1832
Tiia Kopsa, tfn. 02 314 1835

Päivitetty: 10.2.2022 15:28
Luotu: 8.8.2014 09:45