Hoppa över menyer

Åucs erbjuder testplattform

I vår föränderliga och digitaliserade värld ökar behovet för hälsovården och sjukhusen att delta aktivt i att finna nya teknologilösningar för att befrämja servicekvaliteten och för att bättre kunna följa med utvecklingen. Detta skapar samtidigt förutsättningar för den inhemska forskningen och näringslivet att medverka i utvecklingen av förstklassiga innovationer. Innovativa projekt och det banbrytande arbete som vårt universitet gör utvecklar toppkunnandet inom medicin och vårdvetenskap och attraherar toppspecialister till vårt sjukvårdsdistrikt.

On du eller ditt företag utvecklar någon lösning inom hälsoteknologin som kunde tillämpas inom specialsjukvården, är du välkommen att ta kontakt via TERTTU-nättjänsten som underhålls av Hälsocampus Åbo som erbjuder unika möjligheter för forskning, innovationer och företagssamarbete. Vårt mångprofessionella expertteam bedömer sedan lösningen vad gäller ändamålsenlighet, kvalitet, säkerhet och effektivitet. Lösningen kan utgöras av någon vårdform, apparat eller applikation. Teamet och den som tagit kontakt i frågan uppgör tillsammans en plan för den forskning eller testning som behövs.

Vi erbjuder följande service för samutveckling

  • Forskningssamarbete för fastställande av den föreslagna hälsovårdslösningens lämplighet, kvalitet, säkerhet och/eller effektivitet.
  • Utvecklingsprojekt som syftar till att bearbeta idén till en praktisk lösning för hälsovården.
  • Testning av den CE-märkta hälsovårdslösningen.
  • Samarbetsprojekt med andra sakkunniga enheter för utredning, testning eller utveckling av den tilltänkta hälsovårdslösningen.

Adressen till TERTTU-nättjänsten är: Hälsocampus Åbo.

Ytterligare information

  • Eriikka Siirala, teamchef, eriikka.siirala(a)tyks.fi
  • Päivi Rautava, forskningsdirektör, paivi.rautava(a)tyks.fi
  • Leena Setälä, strategidirektör, leena.setala(a)tyks.fi
  • Juuso Blomster, överläkare, juuso.blomster(a)tyks.fi
Päivitetty: 14.9.2020 13:33
Luotu: 14.9.2020 13:15