Hoppa över menyer

Vetenskaplig forskning

Vår vision är att höra till de ledande samarbetsenheterna inom hälsoforskning i Norden.

Våra resultat är nationellt och internationellt kända och vi är en önskad samarbetspartner.

Det strategiska samarbetet med Åbo universitet är starkt och gynnar båda parterna samt regionens befolkning och näringslivet.

Hälsovårdens verksamhetsenheter inom vårt specialupptagningsområde är vida kända för deras positiva inställning och sätt att förbinda sig till vetenskaplig forskning.

Vetenskaplig forskning skapar kunskap på högsta nivån, vilket uppskattas av patienter, personal, forskare samt kommunens beslutsfattare och andra intressentgrupper.

Cheföverläkaren ansvarar för forskningen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Forskarna inom hälsovetenskaplig forskning har till sin hjälp

Auria Biobanken

Auria Biobankens uppgift är att förvara prover från människa, såsom vävnads- och blodprover, och förmedla dem till hälsofrämjande medicinsk forskning. Grundarna av Finlands första biobank är Åbo universitet samt Egentliga Finlands, Satakunda och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Päivitetty: 21.6.2021 09:18
Luotu: 5.5.2014 11:39