Hoppa över menyer

Etiska kommittén

Obs! Nya ansökningsblanketter för utlåtande

Etiska kommittén kommer att införa ett reviderat ansökningsformulär för yttranden om hälsovetenskaplig forskning (på finska), vars ansökningar kommer att inledas från och med den 31 januari 2022. Därefter kan ansökningar som lämnats in med det gamla ansökningsformuläret inte behandlas. Dessutom har en helt ny separat blankett skapats för en betydande förändring i en forskning. I fortsättningen kommer man alltså därför att ansöka om utlåtade för förändringar i nya forskningar och gamla forskningar med olika blanketter.


Etiska kommittén:

  • bedömer i förhand de etiska aspekterna av hälsovetenskapliga forskningsprojekt som riktas mot människa eller mänskligt embryo eller foster samt att dessa utförs lagenligt
  • ger utlåtande om bedömningen

Lagen om medicinsk forskning definierar vilka forskningar som ska behandlas av etiska kommittén.

Kommittén har därtill som uppgift att enligt biobankslagen och lagen om användning av mänskliga vävnaderge utlåtanden.

Möten och tidsfrister (på finska).

Kontaktuppgifter

  • expertläkare Tiina Varis, tfn. 02 313 5010
  • sekreterare Aila Hinkkanen, tfn. 02 313 0047

Ansökan om utlåtande och övriga dokument skickas som ensidig och ohäftad pappersutskrift till adressen

Etiska kommitténs sekreterare
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Åucs, U-sjukhuset Kinakvarngatan 4-8
UB3
PB 52
20521 Åbo

Visitadress:
Åucs U-sjukhus
ingång 3A, våning 3
arbetsrum 3266B, Etiska kommittén, från ingång 3A till vänster

Förfrågningar via e-post: Vid behov kan din fråga vidarebefordras till en expert. Vänligen ange din e-postadress / mottagarens e-postadress i meddelandet.

E-postadress: eettinen.toimikunta(at)tyks.fi eller förnamn.efternamn(at)tyks.fi.

Etiska kommittén inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt täcker hela Åucs specialupptagningsområde.

Etiska kommitténs namn på finska: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta

Etiska kommitténs namn på engelska: Ethics Committee, Hospital District of Southwest Finland

Registrerad i USA i databasen Office for Human Reasearch Protections (OHRP)

IORG-nummer: 0001744

IBR-nummer: 00002216

ICH GCP Compliance Statement

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021 (på finska)

Päivitetty: 29.4.2022 09:12
Luotu: 5.5.2014 11:39

​Aktuellt

Se aktuellt på finska.