Siirry sisältöön

Med den här annonsen anslår ÅUCS:s specialupptagningsområdes forskningskommitté medel att ansöka statlig forskningsfinansiering för hälsoforskning på universitetsnivå år 2020

Ansökningstiden utgår 16.9.2019 klockan 15.45.

ÅUCS:s specialupptagningsområdets (ERVA) statliga forskningsfinansiering delas ut enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) till forskningsprojekt inom hälsoforskning på universitetsnivå som konkurrensutsatt finansiering. Specialupptagningsområdet omfattar verksamhetsområdena för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunda sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Syftet med forskningsfinansieringen är att främja utförandet av hälsoforskning på universitetsnivå inom hälso- och sjukvårdens servicesystem, främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet samt producera information för utvecklingen av servicesystemet.

Finansiering kan sökas av en enskild forskare eller forskargrupp enligt ansökningsinstruktioner. Forskaren bör före inlämnande av ansökan försäkra sig om tillstånd från sin bakgrundsorganisation, eftersom en kommun som är huvudman för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, en samkommun, ett statligt sinnessjukhus eller en serviceproducent som bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet (1125/2013) enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) kan ansöka om finansiering för hälsovetenskaplig forskning.

Ansökningarna bedöms i projektarbetsgrupper som består av experter inom medicin och inom övrig hälsoforskning. De centrala kriterierna är projektets vetenskapliga nivå och dess betydelse för utvecklandet av hälso- och sjukvården och hälsovårdssystemet. Vid bedömningen av s.k. storprojekt används dessutom utomstående experter.

Ansökningsinstruktioner finns på Ansökning av statlig forskningsfinansiering 2020.

Om projektfinansiering ansöks på separat ansökningsblankett. Blanketterna A och C är forskningsgruppsspecifika (klinisk forskning eller forskning som berör servicesystem och verkningsfullhet).

 • Ansökningsblankett A: För längre hunna och post doktorala forskare (ny ansökan eller fortsatt ansökan).
 • Ansökningsblankett B för ansökningar med förhandsbeslut
  OBS! För att beviljas finansiering måste B-blanketten inlämnas innan utgången av den utsatta tid som fastställts för nya ansökningar.
 • Ansökningsblankett C: För personer som siktar på doktorsexamen.
  I ansökan om forskningsfinansiering beaktas de sökande som antagits för doktorandstudier vid Åbo universitet eller som ansöker om studierätt före den 20.9. och detta omnämns i ansökan.

Den obligatoriska bilagan till A-blanketten: Finansieringsplan

Konsortier ansöks enligt anvisningar i punkt 5.

Till 50/50-forskarvakanser söker man med en fritt formulerad ansökan (ansökningsinstruktioner, punkt 6).

Detaljerade anvisningar på finska: Hakemuksen tekeminen sähköisen asioinnin kautta

Att tillställa en ansökan via e-tjänsten:

 1. Gå in på: https://vsshp.twebasiointi.fi/hta/
 2. Välj identifieringssätt. Använd Suomi.fi-identifiering antingen med certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoder. Gamla användar-id:n fungerar inte längre. I frågor angående e-tjänsten, kontakta Marjukka.Heinio-Silfergren(a)tyks.fi .
 3. Då du loggat in dig (asiointi), så gå till sidan Uusi asiointi. De nödvändiga blanketterna finns under Asiointi lomakkeilla. Vid ansökning av 50/50-forskarvakanser följ anvisningarna på sidan Avoin asiointi.
 4. Öppna blanketten och fyll i den. Blanketten behöver inte ifyllas på en gång utan det kan göras i flera omgångar. Genom att klicka i rutan invid "Haluan jatkaa myöhemmin" så sparas blanketten. Annars sparas blanketten genast och kan inte längre kompletteras. Den halvfärdiga blanketten hittas under asiointiluonnokset (på sidan Omat asioinnit).
 5. Efter att blanketten (antingen en fullständig eller delvis ifylld blankett) sparats öppnas en ruta med en länk till sidan Omat asioinnit. Den blankett som du ifyllt syns under Viimeisimmät asiointiluonnokset. Ifall blanketten är ofullbordad kan du fortsätta med att fylla i den genom att klicka på namnet på blanketten. Då du öppnar en färdigt ifylld blankett kan du lägga till övriga bilagor.
 6. Införing av bilagor: Klicka upp utkastet (= färdigt ifylld blankett). Under Liiteasiakirjat syns den ifyllda ansökningsblanketten i pdf-form. Anslut de övriga bilagorna under Liitä uusi asiakirja (Selaa/Tallenna tiedosto). Bilagorna ska tillställas i en enda fil i den ordning som anges i ansökningsblanketten.
 7. Klicka till slut på "Lähetä käsittelyyn".

Tilläggsinformation om sökningen (i frågor om sakinnehåll) fås av arbetsgruppernas ordförande forskningsöverläkare Päivi Rautava (klinisk forskning), tfn 050 300 5846 och professor Helena Leino-Kilpi (servicesystem och verkningsfullhet), tfn 050 342 4384. I anslutning till ansökningsprocessen kontakta projektkoordinator Marjukka Heiniö-Silfergren, tfn. 050 529 0355.

Päivitetty: 22.10.2019 15:36
Luotu: 9.8.2017 14:00