Hoppa över menyer

Statlig forskningsfinansieringssökning för 2021

Med den här annonsen anslår ÅUCS:s specialupptagningsområdes forskningskommitté medel att ansöka statlig forskningsfinansiering för hälsoforskning på universitetsnivå år 2021.

Ansökningstiden utgår 14.9.2020 klockan 15.45

ÅUCS:s specialupptagningsområdets (ERVA) statliga forskningsfinansiering delas ut enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) till forskningsprojekt inom hälsoforskning på universitetsnivå som konkurrensutsatt finansiering. Specialupptagningsområdet omfattar verksamhetsområdena för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunda sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Syftet med forskningsfinansieringen är att främja utförandet av hälsoforskning på universitetsnivå inom hälso- och sjukvårdens servicesystem, främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet samt producera information för utvecklingen av servicesystemet.

Finansiering kan sökas av en enskild forskare eller forskargrupp enligt ansökningsinstruktioner. Forskaren bör före inlämnande av ansökan försäkra sig om tillstånd från sin bakgrundsorganisation, eftersom en kommun som är huvudman för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, en samkommun, ett statligt sinnessjukhus eller en serviceproducent som bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet (1125/2013) enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) kan ansöka om finansiering för hälsovetenskaplig forskning.

Ansökningarna bedöms i projektarbetsgrupper som består av experter inom medicin och inom övrig hälsoforskning. De centrala kriterierna är projektets vetenskapliga nivå och dess betydelse för utvecklandet av hälso- och sjukvården och hälsovårdssystemet. Vid bedömningen av s.k. storprojekt används dessutom utomstående experter.

Se ansökningsinstruktioner: Ansökning av statlig forskningsfinansiering 2021

Om projektfinansiering ansöks på separat ansökningsblankett. Blanketterna A och C är forskningsgruppsspecifika (klinisk forskning eller forskning som berör servicesystem och verkningsfullhet).

 • Ansökningsblankett A: För längre hunna och post doktorala forskare (ny ansökan eller fortsatt ansökan).
 • Ansökningsblankett B för ansökningar med förhandsbeslut
  OBS! För att beviljas finansiering måste B-blanketten inlämnas innan utgången av den utsatta tid som fastställts för nya ansökningar.
 • Ansökningsblankett C: För personer som siktar på doktorsexamen.
  I ansökan om forskningsfinansiering beaktas de sökande som antagits för doktorandstudier vid Åbo universitet eller som ansöker om studierätt före den 20.9. och detta omnämns i ansökan.

Den obligatoriska bilagan till A-blanketten: Finansieringsplan.

Till 50/50-forskarvakanser söker man med en fritt formulerad ansökan (ansökningsinstruktioner, punkt 5).

Detaljerade anvisningar på finska: Hakemuksen tekeminen sähköisen asioinnin kautta

Att tillställa en ansökan via e-tjänsten:

 1. Gå in på: Ansökning link
 2. Välj identifieringssätt. Använd Suomi.fi-identifiering antingen med certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoder. Gamla användar-id:n fungerar inte längre. I frågor angående e-tjänsten, kontakta Marjukka.Heinio-Silfergren(a)tyks.fi.
 3. Då du loggat in dig (asiointi), så gå till sidan Uusi asiointi. De nödvändiga blanketterna finns under Asiointi lomakkeilla. Vid ansökning av 50/50-forskarvakanser följ anvisningarna på sidan Avoin asiointi.
 4. Öppna blanketten och fyll i den. Blanketten behöver inte ifyllas på en gång utan det kan göras i flera omgångar. Genom att klicka i rutan invid "Haluan jatkaa myöhemmin" så sparas blanketten. Annars sparas blanketten genast och kan inte längre kompletteras. Den halvfärdiga blanketten hittas under Luonnokset.
 5. Efter att blanketten (antingen en fullständig eller delvis ifylld blankett) sparats öppnas en ruta till sidan Luonnokset. Den blankett som du ifyllt fins där. Ifall blanketten är ofullbordad kan du fortsätta med att fylla i den genom att klicka på namnet på blanketten. Då du öppnar en färdigt ifylld blankett kan du lägga till övriga bilagor.
 6. Införing av bilagor: Klicka upp utkastet (= färdigt ifylld blankett). Under Liiteasiakirjat syns den ifyllda ansökningsblanketten i pdf-form. Anslut de övriga bilagorna under Liitä tiedosto (Selaa/Tallenna tiedosto). Bilagorna ska tillställas i en enda fil i den ordning som anges i ansökningsblanketten.
 7. Klicka till slut på "Lähetä".

Tilläggsinformation om sökningen (i frågor om sakinnehåll) fås av forskningsöverläkare Päivi Rautava, tfn. 050 300 5846, professor Helena Leino-Kilpi, tfn. 050 342 4384 och professor Matti Laato, tfn. 02 313 0000. I anslutning till ansökningsprocessen kontakta projektkoordinator Marjukka Heiniö-Silfergren, tfn. 050 529 0355.

Päivitetty: 23.9.2020 12:57
Luotu: 9.8.2017 14:00