Hoppa över menyer

​TurkuCRC

TurkuCRC är Åucs specialansvarsområdes och Åbo universitets gemensamma enhet vars uppgift är att fungera som stöd och rådgivare för forskare och uppdragsgivare i frågor i anknytning till planering av forskning och anskaffning av nödvändiga relaterade tjänster samt att följa att lagar, förordningar och GCP-principer åtföljs.

Därtill erbjuder TurkuCRC forskarbaserade forskningsprojekt monitoreringsservice och ordnar utbildning inom hälsovetenskaplig forskningsverksamhet för forskare och annan forskningspersonal.

TurkuCRC har följande uppgifter:

1. Rådgivning beträffande forskningsverksamhet

  • i anknytning till forskningsplanen och planen för genomförande av undersökning
  • i anknytning till uppgörande av forskningsdokument 
  • begäran om utlåtande av etiska kommittén 
  • Fimeas forskningsanmälan och -tillstånd (EudraCT-blankett) 
  • organisationens forskningstillstånd
  • interna kontrakt: sjukhusapotek, laboratorium, bilddiagnostik, osv.

2. Behandling av forskningstillstånd

  • upprätthållande av uppgifter i projektregistret 
  • anmälan dataombudsmannens byrå

3. Administrationen av det offentliga forskningsregistret, Clinical Trials

4. Planering och anordnande av utbildning inom hälsovetenskaplig forskningsverksamhet

5. Nationellt och nordiskt forskningssamarbete

6. Monitoreringstjänster för forskarbaserade forskningar

TurkuCRC:s kontaktuppgifter

Päivitetty: 29.8.2017 16:28
Luotu: 5.5.2014 11:40