Hoppa över menyer

Forskningsservicen

Målen för sjukvårdsdistriktets forskningsverksamhet är att stärka möjligheterna att genomföra hälsovetenskaplig forskning. Detta gör vi genom att;

  • säkerställa forskningsverksamhetens kvalité
  • minska forskarnas arbetsbörda gällande forskningsadministrationen samt
  • genom att smidiggöra samarbetet med de utomstående samarbetspartnerna.

Forskningsservicens uppgifter är

  • stödtjänster för etiska kommittén
  • forskningskontraktsärenden
  • administration av statlig finansiering för hälsovetenskapligforskning
  • administration av EU-projekt  

Kontaktuppgifter

Adress: Åucs, PB 52, 20521 Åbo; Kinakvarngatan 4-8
E-postadresser: förnamn.efternamn@tyks.fi

Päivi Rautava, forskningsöverläkare, professor i förebyggande hälsovård
Tfn. 050 300 5846.

Tom Edelman, forskningsjurist
050 566 8910

Susanna Laurén, forskningschef
(02) 313 3590 och 050 438 3709

Sunna Rannikko, forskningskoordinator
(02) 313 3589 och 050 438 3708

Niina Hedborg, projektkoordinator
(02) 313 1228 och 040 585 5632

Krista Bergendahl
050 463 9336

Susanna Helkkula, monitor
02 313 8052 och 050 409 9182

Tiina Varis, specialläkare
(02) 313 5010 och 050 438 1750

Aila Hinkkanen, Etiska kommitténs sekreterare
(02) 313 0047

Marjukka Heiniö-Silfergren, projektkoordinator
(02) 313 9648 och 050 529 0355

Sari Hiltunen, sekreterare
02 314 6844 och 050 536 3594

Allmänmedicin vid Forskningservicen

Address: ICT-City, Joukahainengatan 3-5 A 5. våningen
E-postadresser: förnamn.efternamn (at) utu.fi

Päivi Korhonen, överläkare, professor in allmänmedicin
040 765 3257

Merja Ellilä, specialist i allmänmedicin
050 307 6477

Jaana Franck, specialist i allmänmedicin
050 313 6097

Elina Bergman, specialist i allmänmedicin
050 307 4436

Pieta Sundqvist, specialist i allmänmedicin
050 307 4436

Andra enheter och projekter vid Forskningsservicen

E-postadresser: förnamn.efternamn@tyks.fi

Eriikka Siirala, innovation agent
(02) 313 7579 och 050 342 2511

Juuso Blomster, innovation överläkare
(02) 313 7554

Sari Stenholm, professor i folkhällsa, överskötare
sari.stenholm(a)utu.fi
050 465 1745

Sakari Suominen, professor i hälsovård och beteendemedicin, överläkare
suominen(a)utu.fi
050 454 7846

Maria Nuotio, professor i geriatrik
maria.nuotio(a)utu.fi
050 476 8105

Päivitetty: 12.8.2022 15:14
Luotu: 5.5.2014 11:41