Hoppa över menyer

Forskningsservicen

Målen för sjukvårdsdistriktets forskningsverksamhet är att stärka möjligheterna att genomföra hälsovetenskaplig forskning. Detta gör vi genom att;

  • säkerställa forskningsverksamhetens kvalité
  • minska forskarnas arbetsbörda gällande forskningsadministrationen samt
  • genom att smidiggöra samarbetet med de utomstående samarbetspartnerna.

Forskningsservicens uppgifter är

  • stödtjänster för etiska kommittén
  • forskningskontraktsärenden
  • administration av statlig finansiering för hälsovetenskapligforskning
  • administration av EU-projekt  

Kontaktuppgifter

Adress: Åucs, PB 52, 20521 Åbo; Kinakvarngatan 4-8
E-postadresser: förnamn.efternamn@tyks.fi

Päivi Rautava, forskningsöverläkare, professor i förebyggande hälsovård
Tfn. 050 300 5846.

Katariina Sirén, forskningsjurist
050 566 8910

Susanna Laurén, forskningschef
(02) 313 3590 och 050 438 3709

Elina Metsäranta, forskningskoordinator
(02) 313 3589 och 050 438 3708

Niina Hedborg, projektkoordinator
(02) 313 1228 och 040 585 5632

Krista Bergendahl, monitor
050 4639 336

Tiina Varis, specialläkare
(02) 313 5010 och 050 438 1750

Aila Hinkkanen, Etiska kommitténs sekreterare
(02) 313 0047

Marjukka Heiniö-Silfergren, byråsekreterare
(02) 313 9648 och 050 529 0355

Allmänmedicin vid Forskningservicen

Address: ICT-City, Joukahainengatan 3-5 A 5. våningen
E-postadresser: förnamn.efternamn (at) utu.fi

Päivi Korhonen, överläkare, professor in allmänmedicin
040 765 3257

Merja Ellilä, specialist i allmänmedicin
050 307 6477

Jaana Franck, specialist i allmänmedicin
050 313 6097

Elina Bergman, specialist i allmänmedicin
050 307 4436

Pieta Sundqvist, specialist i allmänmedicin
050 307 4436

Andra enheter, projekter och nätverk vid Forskningsservicen

E-postadresser: förnamn.efternamn@tyks.fi

Arho Virkki, projekt ledare, Auria datatjänster
050 326 2869

Minna Blomster, projekt koordinator, Auria datatjänster
050 438 6087

Per-Erik Gustafsson, systemingenjör, Auria datatjänster
050 326 3830

Tommi Kauko, biostatistik, Auria datatjänster
046 921 3530

Antti Yli-Karhu, DBA, Auria datatjänster
(02) 313 7725 och 050 430 3131

Linda Dalbom, projektledare, VESOTE
050 355 2978

Eriikka Siirala, innovation agent
(02) 313 7579 och 050 342 2511

Juuso Blomster, innovation överläkare
(02) 313 7554

Päivitetty: 21.8.2020 08:33
Luotu: 5.5.2014 11:41