Siirry sisältöön

Specialansvarområdets forskningskommitté

Finland har delats in i specialansvarsområden inom hälso- och sjukvården, i dessa finns i vardera ett universitet som ger läkarutbildning samt ett universitetssjukhus. Alla sjukvårdsdistrikt inom specialansvarsområdet samarbetar för att ordna den styrning och rådgivning som kommunerna och sjukvårdsdistrikten i området i fråga behöver bl.a. vid ordnande av vetenskaplig forskning.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde inrätta en forskningskommitté för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Kommittén ska bestå av representanter för de olika vetenskapsområdena från verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården.

Specialansvarsområdets forskningskommittén har två huvuduppgifter:

 • att bestämma kärnområdena och målen för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå för fyraårsperioder i samarbete med social- och hälsoministeriet
 • beslutar på basis av ansökningarna om fördelningen av statliga anslag för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (Se Statlig forskningsfinansiering).

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse har grundat specialansvarsområdets forskningskommitté och till ordförande valt cheföverläkare Samuli Saarni och som medlemmar följande personer:

 • Minna Aromaa 
 • Paula Asikainen
 • Reijo Autio
 • Jarmo Hietala
 • Pentti Huovinen
 • Sirkku Jyrkkiö
 • Hannu Järveläinen
 • Risto Kaaja
 • Marina Kinnunen
 • Juhani Knuuti 
 • Päivi Korhonen
 • Helena Leino-Kilpi
 • Kaarin Mäkikallio-Anttila
 • Peter Nieminen
 • Markus Penttinen
 • Kari Pulkki
 • Tarja Saaresranta
 • Pekka Vallittu 
 • Eija Vaula
 • Laura Viikari

Som föredragande för forskningskommittén fungerar forskningsöverläkare Päivi Rautava och som sekreterare samt som kommitténs juridiska expert fungerar tf. forskningsjurist Tom Southerington.

Päivitetty: 15.10.2019 09:12
Luotu: 5.5.2014 12:13