Hoppa över menyer

Specialansvarområdets forskningskommitté

Finland har delats in i specialansvarsområden inom hälso- och sjukvården, i dessa finns i vardera ett universitet som ger läkarutbildning samt ett universitetssjukhus. Alla sjukvårdsdistrikt inom specialansvarsområdet samarbetar för att ordna den styrning och rådgivning som kommunerna och sjukvårdsdistrikten i området i fråga behöver bl.a. vid ordnande av vetenskaplig forskning.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde inrätta en forskningskommitté för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Kommittén ska bestå av representanter för de olika vetenskapsområdena från verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården.

Specialansvarsområdets forskningskommittén har två huvuduppgifter:

 • att bestämma kärnområdena och målen för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå för fyraårsperioder i samarbete med social- och hälsoministeriet
 • beslutar på basis av ansökningarna om fördelningen av statliga anslag för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (Se Statlig forskningsfinansiering).

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse har grundat specialansvarsområdets forskningskommitté och till ordförande valt cheföverläkare Mikko Pietilä, till viceordförande Petri Virolainen och som medlemmar följande personer:

 • Aromaa Minna, suppleant Honkinen Päivi-Leena
 • Asikainen Paula, suppleant Koivunen Marita
 • Hautamäki Satu, suppleant Kinnunen Marina
 • Hietala Jarmo, suppleant Ekelund Jesper
 • Juonala Markus, suppleant Hänninen Pekka
 • Jyrkkiö Sirkku, suppleant Vihinen Pia
 • Järveläinen Hannu, suppleant Salminen Paulina
 • Kantola Christian, suppleant Rauhala Auvo
 • Knuuti Juhani, suppleant Rinne Juha
 • Korhonen Päivi, suppleant Veromaa Veera
 • Lankinen Petteri, suppleant Sjövall Sari
 • Leino-Kilpi Helena, suppleant Suhonen Riitta
 • Mäkikallio-Anttila Kaarin, suppleant Hynninen Johanna
 • Nieminen Peter, suppleant Panula Kari
 • Nuotio Maria, suppleant Viikari Laura
 • Penttinen Markus, suppleant Löppönen Minna
 • Pulkki Kari, suppleant Hakanen Antti
 • Saaresranta Tarja, suppleant Anttalainen Ulla
 • Saraste Antti, suppleant Niiranen Teemu
 • Vallittu Pekka, suppleant Närhi Timo

Som föredragande för forskningskommittén fungerar forskningsöverläkare Päivi Rautava och som sekreterare samt som kommitténs juridiska expert fungerar forskningsjurist Katariina Sirén.

Päivitetty: 2.12.2020 10:03
Luotu: 5.5.2014 12:13