Hoppa över menyer

Registreringskontoret

Sjukvårdsdistriktets registreringskontor finns i anslutning till ÅUCS (byggnad 11A).

Registreringskontorets uppgifter är att öppna och registrera inkommande och utgående administrativ post som gäller sjukvårdsdistriktet och Åbo universitetscentralsjukhus, ärenden gällande patientanmärkningar och klagomål samt anbud. Också post som adresseras till Åucs Loimaa sjukhus, Åucs Salo sjukhus och Åucs Vakka-Suomi sjukhus öppnas och registreras centralt vid registreringskontoret.

Åbolands sjukhus har en separat registreringsenhet där posten till Åbolands sjukhus öppnas och registreras. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åucs registreringskontor
PB 52, 20521 Åbo
Besöksadress: byggnad 11A, 2:a vån. rummet A223 
E-post: kirjaamo(a)tyks.fi
Tel. 02 313 5913 
Fax 02 313 3613

Utanför registreringskontorets öppettider kan försändelser inlämnas i registreringskontorets postlåda på besöksadressen.

Åbolands sjukhus
PB 663, 20701 Åbo

Elektroniska tjänster

Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi-meddelanden är en elektronisk ärendekanal mellan Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och medborgarna. Via Suomi.fi-meddelanden du kan skicka administrativa handlingar på ett datasäkert sätt, t.ex. begäran om granskning av uppgifterna i patientregistret, begäran om uppgifter ur patientregistrets användarlogg eller påminnelser.

Användningen av Suomi.fi-meddelanden förutsätter att du tar i bruk en personlig meddelandetjänst och loggar in genom att identifiera dig t.ex. med hjälp av nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Anvisning för användning av suomi.fi-meddelanden (pdf)

Päivitetty: 23.3.2020 15:27
Luotu: 20.9.2017 15:37