Hoppa över menyer

Faktureringsadresser och -instruktioner

Fakturor bör levereras till oss elektroniskt som nätfakturor, pappersfakturor tas inte emot.

E-faktureringens adresser inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

003708282559TYKSX


Våra e-fakturor förmedlas av Basware vars förmedlarkod är BAWCFI22.

Vårt FO-nummer är 0828255-9
Vårt momsnummer är FI08282559   
EDI-kod 003708282559

Ifall faktureraren/leverantören inte har ett eget nätfaktureringssystem i bruk, kan ni skapa nätfakturan med hjälp av Baswares avgiftsfria leverantörsportal.

Följande information måste framkomma i fakturan

 • Fakturerarens/leverantörens namn och kontaktuppgifter (address, telefonnummer, e-postadress)
 • Fakturerarens/leverantörens FO-nummer och bankförbindelse (IBAN)
 • Fakturans datum
 • Fakturans nummer (OBS. unik/fortlöpande nummer)
 • Inköpsordern ska ha beställningsidentifikation (beställningsnummer eller liknande nummer)
 • Identifierande information om beställaren till exempel namn, kostnadsställe, verksamhetsområde, enhet
 • Produkt eller tjänst som fakturan berör (produktkod och namn på produkten)
 • Enhetspris
 • Fakturans slutgiltiga summa
 • VAT-grund
 • Referensnummer på fakturan

På fakturor som kommer från EU-länder måste alltid både leverantörens och beställarens VAT-nummer framkomma, samt grunder för skattebefrielse (intra-community supply eller reverse charge, alltså omvänd skatteskyldighet).

Annat atta observera

 • Beställningens helhetspris får inte överskridas utan skriftligt godkännande från beställaren.
 • Separata fakturerings-och andra tilläggskostnader godkänns inte.
 • Dröjsmålsräntan bestäms utifrån den giltiga och ikraftvarande räntelagen.

Till samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hör följande resultatområden:

Åbo universitetscentralsjukhus

 • ÅUCS Stamsjukhus
 • ÅUCS Kirurgiska sjukhus
 • ÅUCS Salo sjukhus
 • ÅUCS Loimaa sjukhus
 • ÅUCS Åbolands sjukhus
 • Åucs Vakka-Suomi sjukhus

Egentliga Finlands läkemedelsförsörjning

Teknisk service och underhållstjänster

Administrativa centralen

Åucs Akuten 

Det förra affärsverket Tyks-Sapa har delats upp i två verksamhetsområde i ÅUCS och en resultatområde

Verksamhetsområde av Medicinsk avbildning: Radiologi, Klinisk isotopmedicin och PET-avbildning (KLIP), Klinisk neurofysiologi (KNF) och Medicinsk fysik.

Verksamhetsområdet Laboratorium: Tykslab, Patologin, Klinisk mikrobiologi, Medicinsk genetik, Saske och Auria Biobank.

Läkemedelsförsörjningens resultatområde: Klinisk farmakologi.

Egentliga Finlands instrumentvård hörs till Administrativa centralen.

Vid behov kan du få mer uppgifter genom att skicka e-post till ostoreskontra(a)tyks.fi.

Denna sida på finska | på engelska

Päivitetty: 8.11.2022 12:56
Luotu: 5.5.2014 12:15