Hoppa över menyer

Faktureringsadresser och -instruktioner

E-faktureringens adresser inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

003708282559TYKSX

Affärsverket för akutvård och jour

003708282559EPLLX


Våra e-fakturor förmedlas av Basware vars förmedlarkod är BAWCFI22.

Vårt FO-nummer är 0828255-9
Vårt momsnummer är FI08282559   
EDI-kod 003708282559

Faktureringsadresser inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:
Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
(Resultatområde, se listan nedan)
PB 52
20521 ÅBO

 

Till samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hör följande resultatområden:

Åbo universitetscentralsjukhus

  • ÅUCS Stamsjukhus
  • ÅUCS Kirurgiska sjukhus
  • ÅUCS Salo sjukhus
  • ÅUCS Loimaa sjukhus
  • ÅUCS Åbolands sjukhus
  • Åucs Vakka-Suomi sjukhus

Egentliga Finlands läkemedelsförsörjning

Teknisk service och underhållstjänster

Administrativa centralen

 

Det förra affärsverket Tyks-Sapa har delats upp i två verksamhetsområde i ÅUCS och en resultatområde

Verksamhetsområde av Medicinsk avbildning: Radiologi, Klinisk isotopmedicin och PET-avbildning (KLIP), Klinisk neurofysiologi (KNF) och Medicinsk fysik.

Verksamhetsområdet Laboratorium: Tykslab, Patologin, Klinisk mikrobiologi, Medicinsk genetik, Saske och Auria Biobank.

Läkemedelsförsörjningens resultatområde: Klinisk farmakologi.

Egentliga Finlands instrumentvård hörs till Administrativa centralen.

 

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Affärsverket för akutvård och jour
PB 52
20521 ÅBO

 

Vid behov kan du få mer uppgifter genom att skicka e-post till ostoreskontra(a)tyks.fi.

Denna sida på finska | på engelska

Päivitetty: 31.3.2021 08:16
Luotu: 5.5.2014 12:15