Hoppa över menyer

Faktureringsadresser och -instruktioner

E-faktureringens adresser inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

003708282559TYKSX


Våra e-fakturor förmedlas av Basware vars förmedlarkod är BAWCFI22.

Vårt FO-nummer är 0828255-9
Vårt momsnummer är FI08282559   
EDI-kod 003708282559


Till samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hör följande resultatområden:

Åbo universitetscentralsjukhus

  • ÅUCS Stamsjukhus
  • ÅUCS Kirurgiska sjukhus
  • ÅUCS Salo sjukhus
  • ÅUCS Loimaa sjukhus
  • ÅUCS Åbolands sjukhus
  • Åucs Vakka-Suomi sjukhus

Egentliga Finlands läkemedelsförsörjning

Teknisk service och underhållstjänster

Administrativa centralen

Åucs Akuten 

Det förra affärsverket Tyks-Sapa har delats upp i två verksamhetsområde i ÅUCS och en resultatområde

Verksamhetsområde av Medicinsk avbildning: Radiologi, Klinisk isotopmedicin och PET-avbildning (KLIP), Klinisk neurofysiologi (KNF) och Medicinsk fysik.

Verksamhetsområdet Laboratorium: Tykslab, Patologin, Klinisk mikrobiologi, Medicinsk genetik, Saske och Auria Biobank.

Läkemedelsförsörjningens resultatområde: Klinisk farmakologi.

Egentliga Finlands instrumentvård hörs till Administrativa centralen.

Vid behov kan du få mer uppgifter genom att skicka e-post till ostoreskontra(a)tyks.fi.

Denna sida på finska | på engelska

Päivitetty: 22.4.2022 12:41
Luotu: 5.5.2014 12:15